Volendam80 - politieke partij in Edam-Volendam

Angelique Bootsman-Tol

Volendam80 stelt voor: Angelique Bootsman-Tol

Mijn naam is Angelique Bootsman, geboren in 1976, getrouwd en moeder van 3 zoons. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de reiswereld als persoonlijk reisassistent.

Sinds 2010 ben ik actief voor Volendam|80 als raadslid en vanaf 2016 als fractievoorzitter.

In 2006 ben ik verkeersouder geworden. Naast alles wat met verkeer te maken heeft, raakte ik geĂ¯nteresseerd in de gemeentepolitiek, want als verkeersouder heb je hier regelmatig mee te maken. De manier waarop je als vrijwilliger dichterbij politiek en gemeente kan komen, zaken geregeld kunt krijgen door te overleggen met alle betrokken partijen en dus ook het netwerken met deze diverse instanties zijn voor mij belangrijk. Waar een wil is, is een weg.

Een ander onderwerp wat mij altijd bezig houdt, is onze jeugd (in het bijzonder alcohol en drugspreventie). Ook het welzijn van onze senioren vind ik belangrijk. Onze senioren moeten van een mooie oude dag kunnen genieten in een gepaste woning op het moment dat de tijd hier rijp voor is.

Vanuit mijn dagelijks werk ben ik graag bezig met reizen voor anderen te organiseren, maar ook de toeristen die naar Edam-Volendam komen, zijn voor ons van groot belang.

De dijk in Volendam is al jaren onderwerp van een interessante discussie. Ik wil dat Edam-Volendam niet alleen gastvrij is, maar tegelijkertijd toegankelijk blijft voor eigen inwoners en ondernemers. Vaak zijn het namelijk ondernemers en dus inwoners die bezorgd zijn over de toekomst van hun winkels/restaurants in combinatie met druk van buiten vanuit grotere toeristenorganisaties. Daarnaast zijn er bedrijven die graag willen uitbreiden binnen onze gemeentegrenzen waartoe nu geen mogelijkheden worden geboden. Die mogelijkheden zijn er echter wel. Voor eenieder die mij de kans biedt (straks stemmen) zet ik mij in deze vestigings- en uitbreidingspolitiek op te lossen.

Voor nu en voor straks bied ik te allen tijde een luisterend oor voor eenieder uit onze samenleving en probeer voor zover dat mogelijk is hun belangen te behartigen in onze gemeenteraad.

Dit alles zorgt ervoor dat ik mij dankbaar inzet voor het raadslidmaatschap namens Volendam|80 om iets te kunnen bereiken voor onze inwoners. Ik hoop dit nog lange tijd met plezier te kunnen blijven doen, want uitdagingen zijn er ruim voldoende in Edam-Volendam!

Groetjes,

Angelique

Onze andere kandidaten

Simon Rikkers

Raadslid

Iwan Visscher

Raadslid

Mariska Bond

Raadslid

Jan Molenaar (Barn)

Steunfractie

Ramon Tol

Steunfractie

Nico Karhof


André Veerman


Ook geĂ¯nteresseerd in politiek en/of wil je ons steunen?

Word jij ons volgende (actieve) lid?

Doneer