De mensen achter Volendam80

Het team van Volendam80

Onze mensen zijn er voor jou

1. Angelique Bootsman-Tol
Angelique is 45 jaar, raadslid sinds april 2010 en vanaf 2016 fractievoorzitter. Ze is zelfstandig reisagent en zet zich in voor verkeersveiligheid in alle kernen en bij scholen.


Ze luistert naar burgers die zich niet gehoord voelen en houdt zich bezig met onderwerpen op het vlak van het maatschappelijk/sociaal domein, onderwijs, jeugd en toerisme.
Fractievoorzitter en raadslid | "Een veilige omgeving voor onze kinderen"
2. Iwan Visscher
Iwan is 48 jaar en sinds maart 2016 raadslid. Hij is financieel adviseur in Diemen en houdt zich in de gemeenteraad bezig met diverse onderwerpen: Ruimtelijke ordening (projecten zoals de Lange Weeren, Julianaweg en Purmer), de financiën (met een kritische blik op de gemeentelijke belastingen en uitgaven van ons gemeenschapsgeld).


Bovendien zet hij zich als sportliefhebber graag in voor de sport.
Iwan Visscher van Volendam80
Raadslid | "Géén belastingverhoging voor onze burgers!"
3. Ramon Tol
Ramon is 48 jaar en sinds 2018 steunfractielid. In het dagelijks leven werkt Ramon als pensioenfondsbeheerder. Hij houdt zich onder andere bezig met de verduurzaming van de aandeelbeleggingen. Ramon is breed geïnteresseerd in de politiek. Hij zal zich in het bijzonder bezig houden met de gemeentelijke financiën en de verduurzaming op lokaal en regionaal niveau. Dat laatste sluit ook aan bij de dagelijkse werkzaamheden van Ramon.
Steunfractielid | "Alleen een actieve houding van de gemeente houdt ons financieel gezond"
4. Jan Molenaar (Barn)
Jan is 31 jaar en vanaf 2015 betrokken bij Volendam80. Hij is deskundig op het gebied van leefstijl, voeding, gezondheid en vitaliteit. Vanuit die bril benadert hij ook dossiers als de Lange Weeren. Er moet op een duurzame manier gebouwd worden voor de jeugd en voor de senioren, zodat zij een gezonde toekomst kunnen opbouwen.


Raadslid | "We kunnen nú een
gezonde leefomgeving creëren voor onze inwoners" 
5. Kevin Bond
Kevin is een nieuwe kandidaat op onze lijst. Hij is 33 jaar en eigenaar van een bedrijf in duurzame producten. Door zijn achtergrond in de bouw- en duurzaamheidssector zal hij zich met zijn deskundigheid richten op de ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer en duurzaamheid.
"Pak nú de kans om passende, betaalbare én duurzame huizen te bouwen"
6. Lisa Marie Kes
Lisa Marie is ook een nieuwe enthousiaste kandidaat op onze lijst! Lisa Marie is 21 jaar en studeert rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zij wil zich inzetten voor planologische procedures, de openbare orde, leefbaarheid en rechtsbescherming in onze gemeente.
"Voor een leefbare en veilige gemeente voor jong en oud"
7. Justin Posthumus
Justin is 20 jaar en ook  een nieuwe kandidaat op onze lijst. Hij is voltijds student notarieel recht. Daarnaast werkt hij vier dagen per week als notarieel medewerker in Amsterdam. Justin is breed geïnteresseerd in de politiek, maar zal zich onder meer inzetten voor recreatie en openbare werken.


"De kermis weer terug naar het Europaplein"

8. Hennie Schilder (Madoet)
Hennie is 40 jaar en hij is zelfstandig ondernemer in de ICT en automatisering. Hennie is sinds een jaar steunfractielid en betrokken bij Volendam|80. Hennie’s ambitie is daarbij een brug te slaan tussen de burgers, het bedrijfsleven en de gemeente.Steunfractielid | "De gemeente moet toegankelijk worden"
9. Nico Karhof
Nico is 59 jaar en lange tijd raadslid geweest voor onze partij. Hij fungeert als vraagbaak en adviseur van onze kandidaat-raadsleden. Ook is Nico lange tijd ondernemer geweest en nog steeds werkzaam in de financiële dienstverlening. Daarnaast is hij een zeer ervaren bestuurder op verschillende gebieden waaronder sport en ondernemen.
"NIET nog een fusie, eerst onze eigen organisatie op de rit"

Onze andere kandidaten

10. Shannon Karhof

11. Marcel Tol

12. Simon Rikkers

13. Kees Schilder (Kos)

14. Mariska Bond-Schilder (Bok)

15. Kees Bond (Duim)

16. Johan Koning

17. Kyra Tol

18. Regina Schilder-Nanninga

19. Johan Molenaar (Barn)

20. Cor Kemper

21. André Veerman (Puppe)

22. Kees Veerman (Reus)

23. Ilse Veerman (Puppe)

24. Jim Veerman (Lut)

25. Peter Brandsma

26. Gina Steur

27. Harry Sier (Dot)

28. Michel Schilder (Max)

29. Pieter Jonk (Peterolie)

30. Kees Karhof

31. René Smit

32. Pieter de Boer

33. Cor Bond

34. Wim de Boer

35. Piet Schilder (Slak)

36. Jan Schilder (Dries)

Heb jij ideeën?

Over hoe we Edam-Volendam weer op de toeristische kaart zetten
Over hoe we het gemeentekantoor weer toegankelijk kunnen maken
Over hoe we de jeugd van de alcohol en drugs af kunnen houden
Over hoe we passende woningen voor onze jeugd en senioren kunnen bouwen

â–¶ Schuif dan eens aan bij onze fractie om mee te praten. Een mailtje sturen naar info@volendam80.nl mag uiteraard ook

Heb je goede ideeën en/of wil je met ons meedenken?

We bijten niet 😉