arrow_drop_up arrow_drop_down

Verkiezingsprogramma Volendam|80

De gevestigde coalitiepartijen willen jou anders doen geloven, maar de gemeente gaat achteruit. De gemeentekas daalt drastisch, er worden voor duizenden euro's mensen ingehuurd voor (dubbele) onderzoeken, verkeerssituaties worden niet opgelost, (Broeckgouw)huizen zijn onnodig duur en collegebesluiten laten lang op zich wachten. 

Een schande, vinden wij. Lees en/of download hieronder hoe wij het zouden aanpakken.

50%
Geef aan waar we het programma naartoe kunnen sturen.
Downloaden

Standpunten Volendam|80

Goede verkeersstromen

- Veiligheid voorop voor alle verkeersdeelnemers

- Goede onsluiting: doortrekken N244 (3e ontsluiting)

- Zwaar verkeer binnen de bebouwde kommen beperken

- Autoluwe centra

Huisvesting ambtenaren

- Niet vooruitlopen op een eventuele fusie

- Geen nieuw stadskantoor

- Mogelijk nieuwbouw Mgr. Veermanlaan

Europaplein

- Behoud van fietspaden

- Veilige en efficiënte afwikkeling goederenverkeer Oude KOm

- Uitbreiding ondergronds parkeren

- Markt terug op het Europaplein

De Lange Weeren

- Betaalbare woningen 

- Ruim van opzet, ruim parkeren

- Ook aandacht voor senioren

De Broeckgouw

- Betaalbare (gasloze) starterswoningen

- Aansluitend op de wensen van de toekomstige bewoners


Derde ontsluiting

- Zo snel mogelijk

- Passen binnen het landschap

- Breed gedragen

Sport

- Veelzijdig sportaanbod voor jong en oud

- Betaalbare sportvoorzieningen

Jeugd

- Eerste klas goede sportvoorzieningen

- Goede vrijetijdsvoorzieningen

- Stimulerend buiten(speel) klimaat

- Behoud adequate onderwijsvoorzieningen

Toerisme

- Toeristenstroom zo efficiënt mogelijk begeleiden en verspreiden

- Goed werkend parkeerverwijssysteem

- Cultuurbehoud en behoud van toeristische aantrekkelijkheid

- Tegen verloedering  van de dijk

Veiligheid


Duurzaamheid

- Praktische duurzaamheid

- Aandacht voor verduurzaming van bestaande woningen

- Niet verduurzamen om het verduurzamen!

Fusie

- Géén fusie!

Senioren

- Verbeteren toegang van openbare gebouwen

N247

- Broek in Waterland: twee rijstroken heen, twee rijstroken terug onder de weg door

- Stoplichten optimaliseren

- Verdubbeling N247 op de lange termijn