Standpunten Volendam80

Standpunten

Iets waar wij trots op zijn en wat je zeker niet mag missen, onze standpunten en verkiezingsprogramma.

Goede verkeersstromen

 • Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
 • Ontlasten Dijkgraaf Poschlaan: realiseren van de 3e ontsluitingsweg richting N244 naar Purmerend
 • Zwaar verkeer binnen de bebouwde kommen beperken
 • Centrum zo autoluw mogelijk
 • Huisvesting ambtenaren

 • Nog een fusie? Liever niet!
 • Stadskantoor W. v.d. Knoopdreef behouden
 • Uitbreiden kantoorruimte aan de Mgr. Veermanlaan
 • Europaplein

 • Veilige fietspaden terugbrengen
 • Efficiënte afwikkeling van vrachtverkeer in oude kom

 • De Lange Weeren

 • Betaalbare woningen
 • Ruim van opzet, voldoende parkeergelegenheid en speelruimte
 • Sociale huur en seniorenwoningen
 • De Broeckgouw

 • Betaalbare starterswoningen
 • Aansluitend op de wensen van de toekomstige bewoners

 • Derde ontsluiting

 • Participatie t.b.v. breed draagvlak
 • Passend binnen het landschap
 • Veilige aansluiting op D. Poschlaan
 • Sport

 • Veelzijdig sportaanbod
 • Betaalbare sportvoorzieningen
 • Jeugd

 • Eerste klas goede sportvoorzieningen
 • Goede vrijetijdsvoorzieningen
 • Stimulerend buiten(speel) klimaat
 • Behoud adequate onderwijsvoorzieningen
 • Toerisme

 • Toeristenstroom reguleren
 • Goed werkend parkeerverwijssysteem
 • Cultuurbehoud in combinatie met toeristische aantrekkelijkheid
 • Voorkomen verloedering van reclameborden aan de dijk
 • Diversiteit winkelaanbod aan de Haven stimuleren 
 • Veiligheid


  Duurzaamheid

 • Praktische duurzaamheid
 • Aandacht voor verduurzaming van bestaande woningen
 • Niet verduurzamen om het verduurzamen!
 • Milieu

 • Schone bodem en leefomgeving
 • Veel groen in de wijken
 • Fusie

 • Geen nieuwe fusie met andere gemeente
 • Senioren

 • Verbeteren toegang van openbare gebouwen
 • N247

 • Broek in Waterland: twee rijstroken heen, twee rijstroken terug onder de weg door
 • Stoplichten optimaliseren
 • Verdubbeling N247 op de lange termijn