Is het overdragen van het DBC aan het Atlas College in Hoorn noodzakelijk (én wenselijk)?
Is het overdragen van het DBC aan het Atlas College in Hoorn noodzakelijk (én wenselijk)?
31 mei 2024 
4 min. leestijd

Is het overdragen van het DBC aan het Atlas College in Hoorn noodzakelijk (én wenselijk)?

Edam-Volendam kent vele krachten: we helpen elkaar als het niet goed gaat, we houden elkaar in de gaten, we feesten samen en we bouwen samen aan een krachtige lokale maatschappij. Als eigenwijs volk zijn we áltijd in staat geweest om onze eigen broek op te houden – door onze mentaliteit, boerenverstand, hard werken en doorgaan tot het klaar is. Die mentaliteit is verankerd in onze cultuur, normen en in onze waarden. Dat moeten we koesteren.

De bron van dit kloppende hart zijn onze scholen, met het DBC in het bijzonder

Het DBC is de plek waar je vrienden maakt voor het leven, die elkaar helpen. Waar een goede mix is tussen praktisch en theoretisch ingestelde leerlingen. De school draait op katholieke normen en waarden die je de rest van je leven meeneemt. Door de ligging van het gebouw is je middelbare schooltijd ideaal te combineren met sport, betaal je geen ov-kosten en je betaalt er ook geen schoolgeld. Daarnaast zijn de prestaties van het DBC altijd bovengemiddeld geweest, en is zij bijvoorbeeld hofleverancier van actuarissen. Omdat het DBC er al zo lang is, zijn we dit allemaal gewoon gaan vinden – maar dat is niet zo.

Zeker nu niet, want we dreigen een hoop te verliezen als het DBC overgedragen wordt aan het Atlas College in Hoorn 

Zo verliezen we de uiteindelijke zeggenschap over de opgebouwde miljoenen – als een van de rijkste schoolstichtingen zouden we daar nog een hoop mee kunnen doen voor onze kinderen.

Tevens verlies je de katholieke identiteit als je het DBC onderbrengt in het Atlas College (ook als je het op papier gescheiden houdt). Het Atlas College is een openbare schoolgemeenschap, daar is niets mis mee, maar zij hebben niets met de katholieke normen en waarden. Het eindoordeel over de lesinhoud wordt bepaald door een Hoorns bestuur.

Ook zijn er SKOV-plannen om het Don Bosco College te verplaatsen richting de Purmer (of elders), om zo samen met de Triade in één gebouw te onderwijzen. In de gemeenteraad is hier nog niet over gesproken. In de visie van het huidige SKOV-bestuur volgt na de fusie van het DBC met het Atlas College nóg een fusie, namelijk tussen de Volendammer basisscholen en de Purmerendse Scholengroep (PSG). PSG heeft dit voor alsnog afgehouden.

Als laatste verlies je ook de lokale identiteit en de lokale feeling tussen leerlingen, ouders, docenten en bestuur als je bestuur hier niet vandaan komt. En júist dat zijn onderdelen die onze schoolgemeenschap zo sterk maakt.

Waarom fuseren? Het SKOV-bestuur geeft hiervoor drie redenen, die we één voor één bespreken

De eerste reden: het Don Bosco College zou financieel niet krachtig genoeg zijn. Bijzonder, met nog 20+ miljoen in kas van de stichting SKOV. We hebben in eerdere publicaties in de Nivo kunnen lezen dat er sinds een paar jaar een andere verhouding van de gelden binnen de SKOV gehanteerd wordt, waardoor het DBC er slechter uitkomt. Boekhoudkundig mag dit, maar waarom zou je dit willen? Het is in ieder geval níet noodzakelijk, en zo is het ook nooit gegaan.

We hebben hierover vragen gesteld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun antwoord: een schoolbestuur mag de gelden naar eigen inzicht verdelen, wel moet zij door de keuring van de Inspectie van het Onderwijs komen. Zolang er voldoende financiële buffer aanwezig is is er geen noodzaak tot fuseren. De buffer van het DBC is meer dan voldoende, dit SKOV-argument vervalt dus.

Het tweede argument van het SKOV-bestuur is dat we te maken hebben met een leerlingenkrimp. Klopt, zoals bijna iedere school in Nederland. Dit is overigens al járen bekend en op te vangen met de rúime financiële reserves (in tegenstelling tot wat het SKOV-bestuur beweert). Navraag bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leert dat krimp geen reden is tot fuseren zolang de opheffingsnorm niet bereikt wordt. Het DBC behaalt deze norm niet, waardoor dat ook geen reden tot fuseren is. Met dit SKOV-argument zou bijna iedere school in Nederland moeten fuseren, gelukkig is dit niet het geval.

De derde reden is dat het overdragen van het DBC aan het Atlas College in Hoorn beter zou zijn voor de leerlingen. Door de Triade met het DBC samen te voegen krijg je een breder lesaanbod dat bijdraagt aan een betere ontwikkeling van het kind. Hier zijn wij het mee eens, maar hier hoef je niet voor te fuseren. Samenwerken met de Triade is genoeg om dit effect te krijgen, dat juichen we toe. Ook dit is dus geen sluitend argument van het SKOV-bestuur om te fuseren.

Er is dus géén noodzaak tot een fusie, het is een keuze 

Dat bevestigt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op basis van de financiën en het aantal leerlingen.

Je kunt je ook afvragen waarom een fusie nu ineens nodig is terwijl het Don Bosco College al járen bestaat. Het 60-jarig jubileum van het SKOV wordt binnenkort gevierd, met zo’n 40 jaar DBC. Wij willen onze dank uitspreken voor de mensen die jarenlang, dag-in dag-uit gewerkt hebben om de SKOV op te bouwen tot wat het nu is. Zij startten met 600.000 gulden schuld, en hebben daar uiteindelijk een reserve van 24+ miljoen van weten te maken – zelfs met minder leerlingen dan nu. Ze realiseerden dit onder andere door een efficiënte organisatie te bouwen, hiervoor zijn ze zelfs uitgenodigd bij de minister om uit te leggen hoe ze dit gedaan hebben.

Jarenlang was het DBC de aorta van onze gemeente, daar zijn we trots op. Laten we dat zo houden.

En nu? De fusie is nog géén feit, de bevolking is aan zet (jij dus)

De gemeenteraad gaat níet over de fusie, maar over de schoolgebouwen (het college van burgemeester en wethouders heeft wel een adviserende rol). Wettelijk gezien mogen wij er van alles over vinden, maar het eindoordeel over de fusie ligt bij het SKOV-bestuur, de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) van het Don Bosco College. Daar kun je je stem laten gelden. Doe dat ook, alsjeblieft. Ook als je geen schoolgaande kinderen meer hebt. Jouw (klein)kinderen gaan hier ongetwijfeld mee te maken krijgen. Laat horen wat je ervan vindt, straks is het te laat. En één ding staat vast: weg is weg. Als we het Don Bosco College overdragen aan het Atlas College in Hoorn komt het nóóit meer terug.

Tevens is het Comité van Bezorgde Ouders een petitie gestart tégen de fusie. Ook hier kun je je stem laten gelden. Je vindt meer informatie over de petitie op www.StopDeFusie.nl

Vragen? Stel ze via info@volendam80.nl

Marga Veerman
Door

Marga Veerman

op 05 Jun 2024

Beste mensen, Helemaal met de geschreven tekst eens, DBC niet fuseren. Mvrgr,

Reactie plaatsen