Volendam|80 staat alleen in strijd tegen fusie
Volendam|80 staat alleen in strijd tegen fusie
21 november 2018 
in Fusie
3 min. leestijd

Volendam|80 staat alleen in strijd tegen fusie

In maart jl. gingen onze burgemeester en wethouders (onder aanvoering van Lijst Kras wethouder Koning) ‘op de koffie’ bij gemeente Landsmeer, samen met de collegeleden van de gemeente Waterland.

Wethouders 'op de koffie' in Landsmeer en verkopen Edam-Volendam

Wethouders ‘op de koffie’ in Landsmeer en verkopen Edam-Volendam

Edam-Volendam goed verkocht

Onze gemeente is daar kennelijk zo goed in de etalage gezet dat de gemeente Landsmeer nu ‘gekozen’ heeft voor een fusie met Waterland en natuurlijk Edam-Volendam. De bewoners is echter niets gevraagd. Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke consequenties voor onze gemeente, niet financieel, maar ook niet wat het betekent voor onze inwoners.

Landsmeer wilde eerst niet met Edam-Volendam

De gemeente Landsmeer wilde aanvankelijk overigens helemaal niet fuseren met Edam-Volendam. Hun voorkeur was om te fuseren met gemeenten Oostzaan en Wormerland. Deze gemeenten hebben echter vriendelijk bedankt voor een bestuurlijke fusie. Ze wilden wel ambtelijk samenwerken. Dat gaat Landsmeer echter niet ver genoeg, want ze trekken het kennelijk niet meer. Bestuurlijke fusie is het laatste redmiddel. Een bestuurlijke fusie zonder Waterland erbij zou dan natuurlijk vreemd zijn omdat Edam-Volendam niet grenst aan Landsmeer. Sterker nog, het is een flink eind rijden en eigenlijk hebben wij helemaal niks met die gemeente. Waarom fuseert Landsmeer niet gewoon met Amsterdam? Het ligt er pal tegenaan. Dat zou de meest logische keuze zijn als Oostzaan en Wormerland niet willen.

EdamVolendamLandsmeerFusie

Edam-Volendam heeft niks met Landsmeer

Ambtelijk samenwerken altijd gedaan

Volendam|80 is voor ambtelijke samenwerking en is altijd bereid geweest om buurgemeenten te helpen. Landsmeer is echter geen buurgemeente en het gaat ons te ver dat Landsmeer zelf denkt te kunnen besluiten om – dan maar – met ons te fuseren, omdat Oostzaan en Wormerland bedankt hebben voor de eer. Wij hebben diverse keren aangegeven dat dan eerst maar eens onafhankelijk onderzocht moet worden wat de consequenties zullen zijn. Het is nu immers al zo dat de gemeente Edam-Volendam de zaakjes niet op orde heeft.

Gemeente Edam-Volendam nu al drie jaar een ravage

Sinds de fusie per 1 januari 2016 en het aantreden van het nieuwe college is het een ravage op het stadskantoor. De hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris kreeg ruzie, had geen steun van het ambtelijk apparaat en verdween met stille trom. De wachttijden lopen op, bouwplannen stapelen op en komen niet van de grond, verkeersaanpassingen worden uitgesteld omdat er ook in Oosthuizen stappen gezet moeten worden en het tegelijkertijd aanpakken van projecten kennelijk niet lukt. Er is een grote deuk geslagen in de beschikbaarheid van de Algemene Reserve, het centrum van Volendam is al ruim een jaar een puinhoop en met nieuwe steentjes en een fontein worden de echte parkeer- en verkeersproblemen niet opgelost, maar alleen maar erger. De prijzen in de Broeckgouw zijn, mede door de door VVD-wethouder Wim Runderkamp door de strot gedrukte verduurzaming, exorbitant gestegen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning stijgen per dag, ruzie met FC Volendam, geen overeenstemming met de STEV over de huur van de nieuwe turnhal, geen aanstalten voor de Lange Weeren, noch de derde ontsluitingsweg, geen ondergrondse parkeergarage bij Korsnas, geen concrete inbreilocatieplannen in Oosthuizen en andere kernen en ga zo maar door. Dit college (VVD, CDA, Kras en Zeevangs Belang) heeft de boel alles behalve onder controle. De wethouders zijn onzichtbaar. En dan een fusie met nog twee gemeenten? Geen goed plan.

Nieuwbouw stadskantoor

Jaren geleden presenteerde een raadslid van Lijst Kras al een plan om een ultramodern megalomaan stadskantoor te laten bouwen op het voormalig Tase terrein. Echt zijn paradepaardje. Maar om dat te kunnen verantwoorden is natuurlijk wel een fusie noodzakelijk. Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar het zal toch niet zo zijn dat Lijst Kras zich niet verzet tegen de fusie omdat ze dan een nieuw stadskantoor kunnen laten bouwen? Maar waarom is Lijst Kras dan wel voor een fusie? Wetende dat het de kop gaat kosten van de lokale partijen? De landelijke partijen hebben maar 1 belang, namelijk het uitschakelen van de lokale partijen. Dus dat VVD en CDA vooraan staan om te gaan fuseren en wethouders te kunnen leveren voor een grotere gemeente is logisch. Maar Lijst Kras en Zeevangs Belang zouden in de bres moeten springen voor onze inwoners. Een fusie met Waterland en Landsmeer is niet positief voor onze inwoners!

Kiezer moet zich kunnen uitspreken in maart 2022

Volendam|80 verzet zich tegen nog een fusie. De bevolking moet zich met de verkiezingen van maart 2022 kunnen uitspreken voor of tegen een bestuurlijke fusie met Landsmeer en Waterland. Zolang dat niet is gebeurd, is een fusie wat ons betreft onbespreekbaar.

Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen