Wethouder Koning (Lijst Kras) stuurt onze eigen bedrijven weg!
Wethouder Koning (Lijst Kras) stuurt onze eigen bedrijven weg!
07 februari 2018 
3 min. leestijd

Wethouder Koning (Lijst Kras) stuurt onze eigen bedrijven weg!

Met grote verbazing hoorden wij wethouder Koning aan tijdens de raadsvergadering van 18 januari 2018 waarin het bestemmingsplan Julianaweg werd besproken. Hij gaf aan dat er geen andere uitbreidingsmogelijkheden zijn voor onze eigen bedrijven, dan verhuizen naar Purmerend.

Toekomstvisie bedrijventerreinen Edam-Volendam


Op 2 juli 2015 werd door de gemeenteraad de Toekomstvisie bedrijventerreinen vastgesteld. Die visie is tot stand gekomen in samenwerking met de IBEV (Industriële Bedrijvengroep Edam-Volendam) en was ook politiek een zeer gewaardeerd document. Alle partijen stemden in (zelfs Loek Kras), behalve GL. In de visie is een duidelijke richting voor de toekomst van onze bedrijven opgenomen. Bedoeling is om de zware bedrijvigheid aan de Julianaweg en omgeving (zoals de Hyacintenstraat en het Slobbeland) te verplaatsen naar het uitbreidingsgebied van onze gemeente aan de Oosthuizerweg in Edam. Op die manier zou de zware industrie langzamerhand uit het straatbeeld van Volendam kunnen verdwijnen en de vrijkomende locaties omgevormd kunnen worden naar lichtere bedrijvigheid in combinatie met wonen (prachtige locaties voor senioren langs het Noordeinde bijvoorbeeld). Een win-win situatie voor alle partijen.

Rood gearceerd gebied Oosthuizerweg Edam: ideale plek voor onze bedrijven

Uitbreidingslocatie Oosthuizerweg


Aan de Oosthuizerweg in Edam ligt een industriegebied (rondom de Triade) van zo’n 35 hectare. Aan de achterkant ligt nog een extra stuk gemeentegrond van ca. 9 hectare waar nog bedrijven gebouwd mogen worden (goedgekeurd door Provincie N-H). De gemeente heeft inmiddels zo’n 3 miljoen euro in het gebied geïnvesteerd. Dat geld kan worden terugverdiend door de verkoop van de gronden aan bedrijven. De gemeente kan van de opbrengsten ook de infrastructuur verbeteren en het bedrijventerrein inpakken in een groene omzooming. Al met al een prima alternatief voor uit de kern van Volendam te verplaatsen bedrijven en bedrijven in Edam die willen uitbreiden. Tientallen bedrijven (groot en klein) waren geïnteresseerd om naar die locatie in Edam te gaan.

Wethouders laten het afweten tijdens behandeling bij de rechter


Toen echter het bestemmingsplan Oosthuizerweg op 8 oktober 2015 door de gemeenteraad was vastgesteld (incl. welstandscriteria en financiële haalbaarheid), werd weer bezwaar gemaakt door enkele tegenstanders van bebouwing. Op zich is dat niet erg, maar dan is het natuurlijk wel handig dat je als gemeente al je ziel en zaligheid erin legt om de rechter ervan te overtuigen dat die grond echt nodig is voor onze bedrijven. De wethouders van de gemeente Edam-Volendam waren echter niet aanwezig. Zij lieten de verdediging over aan een advocaat. Een advocaat kijkt alleen naar de juridische componenten en op basis daarvan heeft de rechter nu geoordeeld dat de bedrijven ook naar Baanstee-Noord in Purmerend kunnen en dat de uitbreiding in Edam dus niet noodzakelijk zou zijn. De wethouders (Koning van RO, Schütt van Economische Zaken en Financiën, Runderkamp van Verkeer) hadden tijdens de zitting natuurlijk moeten vechten als leeuwen om de rechter ervan te overtuigen dat de Oosthuizerweg juist essentieel is voor de uitplaatsing van bedrijven uit de kern van Volendam en dat Baanstee-Noord niet voor ieder bedrijf een geschikte locatie is. De wethouders waren echter afwezig en de rechter vernietigde het bestemmingsplan genadeloos wegens zogenaamd ‘gebrek aan noodzaak’.

En nu?


Wethouder Koning (Loek Kras) zegt nu dat de Oosthuizerweg een gepasseerd station is en dat onze bedrijven niet anders kunnen dan vertrekken naar Purmerend. Hij stuurt ze gewoon weg! En dit terwijl het helemaal nog niet te laat is. De procedure voor de Oosthuizerweg kan simpelweg opnieuw gestart worden. Datzelfde is in 2006 gebeurd met de Broeckgouw, nadat dat bestemmingsplan eveneens werd vernietigd door de rechter. Gelukkig was er toen wel een wethouder die ging vechten voor het realiseren van de woningbouw en zij aan zij met de Stichting Actie Zuidpolder naar de rechter stapte. Ook nu kunnen wethouders en IBEV zij aan zij naar de rechter!

Nieuw economisch tij


De gronden in de Baanstee-Noord worden momenteel namelijk in rap tempo verkocht. De economie trekt enorm aan. De prijzen gaan omhoog en ondertussen ligt ons eigen stuk aan de Oosthuizerweg daar maar te liggen met een boekwaarde van ruim 3 miljoen euro waar de gemeente rente over betaalt. Het college overweegt nu om er een zonnepanelenparkje van te maken. Erg sympathiek, maar dat kan niet de lasten van het gebied dekken en wat vooral belangrijk is: het levert niets op voor onze bedrijven. De VVD, zogenaamd onze ondernemerspartij, is overigens doodstil over deze kwestie. Onvoorstelbaar. En ook Loek Kras die altijd de indruk wekte dat hij zich druk maakte om ieder dubbeltje, is in geen velden of wegen te bekennen.

Kom alsnog in actie, nu kan het nog


Wij roepen het college op om niet de handdoek in de ring te gooien vanwege een drietal bezwaren. Pak het dossier op, herstel de onderbouwing van het bestemmingsplan en toon aan dat er wel degelijk noodzaak is om de Oosthuizerweg te ontwikkelen. Dit biedt kansen voor onze eigen bedrijven om uit te breiden, te groeien en om de kern van Volendam langzamerhand vrij te maken van zware industrie. Minder vrachtverkeer over de Julianaweg en Singelweg, minder aantasting van de luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, meer locaties voor woningbouw en lichtere bedrijvigheid, kortom een betere ruimtelijke ordening. En niet te vergeten, het terugverdienen van de investeringen zodat de belastingen niet nog verder hoeven te stijgen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Koning: ga aan de slag!

Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen