Korsnas terrein; kijk eens verder dan je neus lang is…
Korsnas terrein; kijk eens verder dan je neus lang is…
24 april 2018 
3 min. leestijd

Korsnas terrein; kijk eens verder dan je neus lang is…

Op 21 februari 2018 presenteerde BPD onder het toeziend oog van wethouder Koning (Lijst Kras) het nieuwe plan voor het Korsnas terrein. Wethouder Koning vindt dat “het plan een goede basis biedt”. Eerder moedigde GroenLinks fractievoorzitter Van Straalen de wethouder aan met de woorden dat de wethouder op het schild zou worden gehesen door Edam als hij met een goede ontwikkeling voor het Korsnas terrein zou komen. Wethouder Koning reageerde met de mededeling dat Van Straalen het schild thuis kon laten. “Het is geen bijzondere verdienste, maar gewoon mijn werk”, waren zijn woorden.

Teleurstelling alom

Dat de wethouder al wel aanvoelde dat het schild thuis gelaten kon worden, is niet zo vreemd. De wethouder wist ongetwijfeld dat het plan dat is voorgelegd door BPD zwaar teleurstellend zou zijn. Dit plan is nog geen verdienste van de wethouder, sterker nog, hij heeft zijn werk gewoon niet goed gedaan als dit de uitkomst is na ruim 2 jaar onderhandelen… In Edam, maar ook in Volendam is men over het algemeen zwaar teleurgesteld over het plan. 65 woningen met veel blik op straat, geen ondergrondse parkeergarage, geen strook met voorzieningen zoals winkels en horeca. Wij weten met z’n allen dat het beter kan. Mulleners en Mulleners Architecten zijn specialisten op dit terrein. Zo ontwierpen zij ook De Griend, het gebouw in de Broeckgouw met supermarkt, Centrum voor Jeugd en Gezin, een sportcentrum, 150 ondergrondse parkeerplaatsen en 50 koopappartementen met een koopprijs van € 145.000 tot € 335.000! Gasloos (al in 2011). Dat was namelijk wat de gemeente wilde. Dat was waar de gemeente regie op voerde. En dat was ook wat er gerealiseerd werd.

Een éénmalige kans om het goed te doen

Dit stukje Edam binnen de vesting is van essentieel belang. Het is een unieke kans om dit gebied de meest optimale invulling te geven. Een invulling met woningen voor diverse doelgroepen, grondgebonden en gestapelde bouw, in combinatie met voorzieningen die publiek aantrekken en voor verlevendiging van het centrum van Edam kan zorgen. En niet te vergeten: een parkeergarage.

Waar een wil is, is een parkeergarage

Wethouder Runderkamp (VVD) liet vorige week via de Stadskrant weten dat hij een parkeergarage niet meer ziet zitten, nu BPD met dit plan is gekomen en hij niet langer wil wachten met het bouwen van woningen. Een gemiste kans. Het is beter om dan nog maar een jaartje geduld te hebben als dit kan leiden tot een beter plan. Anders kan dit wéér een historische blunder worden van dit college (na € 3 miljoen steentjes op het Europaplein, het niet doorzetten van industrieterrein Oosthuizerweg, het uit handen geven van de regie op de Lange Weeren etc.). Is een parkeergarage niet mogelijk? Volgens Volendam|80 is dat wel degelijk mogelijk! Zie ook de parkeergarages onder Julianaweg/Kielstraat, de VOMAR, de sociale huurappartementen aan de Wieringenlaan van de Wooncompagnie en de parkeerkoffers in de Broeckgouw. Het is een kwestie van onderhandelen.

Achteroverleunen werkt niet

Zoals wij al eerder schreven blijkt nogmaals pijnlijk dat het achterover leunen van deze coalitie (het zogenaamd passief grondbeleid) niet werkt. Natuurlijk gaat BPD voor de – voor BPD – meest  optimale planvorming. Relatief makkelijk te verkopen, makkelijk te bouwen, makkelijke procedure, weinig risico en waarschijnlijk ook nog een prima winst. Als de gemeente de grond koopt van BPD dan kan de gemeente zelf echter het voor de bevolking meest optimale plan ontwikkelen. Net als in de Broeckgouw. Bovendien zijn er ook diverse mogelijkheden om te sturen zonder de grond te kopen (bestemmingsplan in combinatie met een exploitatieplan). Of de gemeente laat zelf een alternatief plan doorrekenen (business case). Als dit college echter alleen maar de oren laat hangen naar ontwikkelaars en vervolgens zonder slag of stoot volgend is, dan is het allemaal kansloos.

Plan dat voorlag in de crisis was nog beter dan dit

In 2010 lag een bouwplan voor van BPD met 89 woningen en een parkeergarage met 150 parkeerplaatsen. Vanwege de destijds voorgestelde ingang van de parkeergarage aan de vesting, werden tegen het voorontwerp-bestemmingsplan ruim 80 inspraakreacties ingediend. Dit plan van destijds was achteraf beter dan het thans voorliggende plan. Maar goed, de vele bezwaren en de crisis leidden ertoe dat BPD de ontwikkeling stillegde, net als tientallen andere plannen in Nederland. Pas eind 2015 wilde BPD de draad weer oppakken. Aan deze vertraging van 5 jaar was al die tijd niets te doen. Regelmatig werd BPD gevraagd om het plan op te pakken, maar alleen plannen die in de crisis enigszins haalbaar waren, zonder bezwaren, werden nog opgepakt.

Publicatie uit de Stadskrant d.d. 29 november 2010

En nu?

Het werk van wethouder Koning om tot het thans voorliggende bouwplan te komen, is teleurstellend. Volendam|80 wil graag dat de wethouder opnieuw met BPD om tafel gaat. Ofwel de gemeente neemt de grond over ofwel de gemeente verzoekt BPD met een voor de bevolking optimaal alternatief te komen op basis van een eigen opgestelde business case.

Het huidige, voorliggende plan is voor ons geen optie. Wij spreken dan ook op voorhand uit dat wij tegen een bestemmingsplan zijn op basis van dit plan.

Heeft u vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl

Reactie plaatsen