Wethouder Koning; nu aan de slag met de Hoogstraat!
Wethouder Koning; nu aan de slag met de Hoogstraat!
28 maart 2018 
2 min. leestijd

Wethouder Koning; nu aan de slag met de Hoogstraat!

Na de verwoestende brand in de Hoogstraat in Edam in november 2017 heeft de gemeenteraad op 23 maart jl. besloten tot aankoop van de betreffende panden. Over de vraag of de aankoop en mogelijke ontwikkeling van panden een gemeentelijke taak is, zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden het een slecht besluit, anderen juist een prima besluit.

Volendam|80 is vóór actieve grondpolitiek

In de jaren 2006-2016 heeft Volendam|80 altijd een actieve grondpolitiek nagestreefd in samenwerking met diverse partijen. Een actieve grondpolitiek houdt in dat de gemeente eigenaar is van de grond en bepaalt wat er op die grond gebouwd mag worden. Soms ontwikkelt de gemeente zelf, soms ontwikkelt een ontwikkelaar (bijv. VOMAR, appartementen en parkeergarage), soms ontwikkelt de woningbouwcorporatie (Wester Ven, sociale huurwoningen Broeckgouw, Keetzijde). Uiteraard gebeurt dit in overleg met alle belanghebbende partijen. De realisatie van de Gouwwijk, de Broeckgouw, PX, de Opperdam etc. zijn voorbeelden van gemeentelijke ontwikkelingen. Panden die echter in eigendom van de gemeente waren, maar niet of nauwelijks gebruikt werden, tegen te lage huren verhuurd werden of simpelweg te duur waren, werden verkocht (HHNK, Speeltheater). Volendam|80 is nog altijd voor een actieve grondpolitiek (ook voor de Lange Weeren). Door eigenaar te zijn van de grond kun je stevig de regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de schaarse ruimte in onze gemeente. In de crisis was het ‘in’ om achterover te leunen, maar nu komt de actieve grondpolitiek weer in al zijn glorie terug.

Coalitie is tégen actieve grondpolitiek

De huidige coalitie (KRAS, CDA, VVD en ZB) zijn sinds het aantreden van wethouder Koning tégen actieve grondpolitiek. Zij nemen zoals dat heet een “afwachtende houding” aan, dat heet een “passieve grondpolitiek”. Zij nodigen projectontwikkelaars uit om met plannen te komen en kijken dan of het ze wat lijkt of niet. Los van dat deze trajecten eindeloos duren (zie Korsnas, Lange Weeren, Brijkie) vallen deze plannen ook meestal tegen. Waarom? Omdat een projectontwikkelaar logischerwijze zoveel mogelijk geld wil verdienen aan een plan. De gemeente hoeft niet zoveel mogelijk geld te verdienen, maar kan laten bouwen waar het meeste behoefte aan is. Zelfs m.b.t. Korsnas vindt Volendam|80 dat de grond beter overgenomen kan worden van BPD (de gebiedsontwikkelaar), zodat de gemeente zelf een plan kan ontwikkelen mét een supermarkt en een parkeergarage, maar daar komen wij later nog op terug.

180 graden gedraaid

Ten aanzien van de panden in de Hoogstraat is de coalitie (gelukkig) voor heel eventjes 180 graden gedraaid. Nu willen ze plotseling wel weer even actieve grondpolitiek voeren. Tenminste, daar lijkt het op. Het zou doodzonde zijn als wethouder Koning (RO) en wethouder Schutt (Financien en Economie) dit project niet zelf oppakken en er een prachtig plan van gaan maken om het vervolgens in de markt te zetten, want dat kan bij een strakke regie. Wat de rol van grondzaken & vastgoed-wethouder Runderkamp in dit verhaal is, is ons nog onduidelijk. Volendam|80 dringt erop aan bij het college om in ieder geval zo snel mogelijk met een plan te komen.

Snelheid is noodzakelijk

Het is van groot belang dat de gronden aan de Hoogstraat snel herontwikkeld worden. De voormalige huurders dan wel opvolgers staan te trappelen om hun ondernemingen voort te zetten. Volendam|80 gaat er dan ook vanuit dat het college al werkt aan een herontwikkelingsplan in samenhang met het achterliggende gebied dat eveneens in eigendom is van de gemeente. Wij roepen het college op om nog vóór de zomer van 2018 met een plan te komen inclusief een financiële onderbouwing. Het is natuurlijk wel noodzakelijk het geïnvesteerde bedrag ook weer (minstens) terug te verdienen.

Reactie plaatsen