Lange Weeren: Een slak op de goede weg wint het van een haas op het verkeerde pad
Lange Weeren: Een slak op de goede weg wint het van een haas op het verkeerde pad
26 maart 2021 
4 min. leestijd

Lange Weeren: Een slak op de goede weg wint het van een haas op het verkeerde pad

De Lange Weeren houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Eerst een aantal feiten op een rij en wat achtergrondinformatie:

  • Het gebied is ruim 85 hectare groot en de gronden, het dichtst tegen de bebouwing aan gelegen (de Blokgouw) is circa 35 hectare in eigendom van projectontwikkelaar Scholtens;
  • Het aangrenzende grondgebied en tevens grootste deel ruim 50 hectare is van BPD (Bouwfonds);
  • Het college heeft een intentieovereenkomst met de firma Scholtens getekend en is van plan om alléén Scholtens deel te laten ontwikkelen;
  • Ontwikkelaar BPD heeft de gemeente meerdere keren verzocht om een integrale visie te maken voor de totale 85 hectare waarbij beide partijen aan tafel zitten (BPD en Scholtens;
  • De gemeente heeft dit meerdere keren tegen gehouden.

De gemeenteraad was ondertussen nergens van op de hoogte en het college ging haar eigen gang. Bijzonder vervelend en teleurstellend is het dat het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, over een dusdanig belangrijk project niet wordt geïnformeerd. Dat gaf meer dan voldoende aanleiding om aan de bel te trekken.

Wat is er de gebeurd?


Volendam|80 heeft samen met PvdA en Groen Links een extra raadsvergadering aangevraagd. Deze vond plaats dinsdag 16 maart jl. met de bedoeling om opheldering te krijgen over de schriftelijke vragen die wij hadden ingediend op 5 februari jl. Deze bleven namelijk onbeantwoord. De extra raadsvergadering is bedoeld om met elkaar in de gemeenteraad het debat te voeren en te bepalen wat het gezamenlijk doel is. Immers Lijst Kras (de grootste coalitie partij in onze gemeente met 6 zetels) publiceerde recent nog in deze krant dat zij óók kozen voor een integrale visie en daarmee in feite niet de koers van het college had gekozen! De handreiking die het college deed om te komen tot een integraal plan waarbij de firma Scholtens ondertussen haar eigen plan mag trekken parallel aan de gemeentelijke visie vorming, was een noodsprong. Plotseling kwam er een week vóór de extra raadsvergadering van 16 maart een toezegging voor een integrale visie uit de hoge hoed.

Volendam|80 is voorstander van het ontwikkelen van een MOOIE woonwijk in de Lange Weeren op basis van een volwaardig integraal plan en niet op basis van één plan van de gemeente, één plan van Scholtens en daarna misschien als het kan, één plan van BPD die achteraan mag aansluiten. Een dergelijk plan zal op weerstand kunnen rekenen in plaats van draagvlak namens alle betrokkenen. Overigens zijn bijna alle partijen voor uitbreiding van woningbouw in de Lange Weeren, behalve Groen Links. Het is alleen de manier waaróp die de discussie heeft veroorzaakt.

Wethouder Ruimtelijke Ordening stapt op


Slechts enkele uren, voordat de raadsvergadering begon diende wethouder Albert Koning (Lijst Kras) per direct zijn ontslag in. Met als reden: de gekozen lijn van het college is niet die van Albert Koning. Volendam|80 en de collega oppositie raadsleden hadden op z’n minst verwacht dat de voorzitter van de Raad (de burgemeester) in een inleidend woord de situatie nader zou verklaren, maar nee, de voorzitter en overige college wilden er geen woord over zeggen. Op de vraag van de heer Bliek (PvdA) of Lijst Kras nog wel in het college zat, gaf de heer Kras als antwoord: “er zijn wel eens nuanceverschillen met betrekking tot onze meningen en daar zet je je dan overheen”. Zuur voor de heer Koning dat zijn vertrek daarmee werd bestempeld als “nuanceverschil”. De heer Koning heeft in zijn ontslagbrief aangegeven dat hij is opgestapt vanwege een meningsverschil binnen het college op het dossier de Lange Weeren.

Oproep aan het college: MOTIE MASTERPLAN LANGE WEEREN

Volendam|80 diende samen met PvdA een motie in om op die manier te proberen de Raad en het college op het juiste spoor te zetten en alsnog te komen tot een volwaardig integraal plan over de circa 80 hectare. Hierbij kun je de woningen die er gebouwd worden beter spreiden over het totale plan, rekening houdend met natuur, water, recreatie, parkeren, winkels, sociale huur/koop, een school én omwonenden. De motie van Volendam|80 en PvdA voor een Master Plan Lange Weeren, bevatte alle onderdelen die ervoor hadden kunnen zorgen dat ook de Provincie groen licht had gegeven voor de plannen in de Lange Weeren. Het mocht niet baten, onze motie kreeg geen steun van de meerderheid. Het college en overige raadsleden, op 1 lid na (lijst Kras!) haalde het helaas niet.

Lijst Kras in spagaat


Lijst Kras was aan het spartelen. Wethouder Koning-Lijst Kras was nog maar net opgestapt, omdat hij het niet eens was met het college. Fractievoorzitter Kras vroeg twee keer om schorsing van de vergadering en het leek er in eerste instantie sterk op dat zij de motie van Volendam|80 en PvdA, zouden steunen. Dat bleek niet zo te zijn. Bijzonder was dat bij monde van mevrouw Bond en niet fractievoorzitter Kras, uiteindelijk alsnog tégen de motie stemde. Een vreemde gang van zaken en opmerkelijk, omdat wethouder Koning in feite voor niets zou zijn opgestapt.

Hoe verder?


Dankzij het getreuzel van het huidige college (Lijst Kras, CDA, VVD en Zeevangs Belang) in de afgelopen jaren, heeft de Provincie Noord-Holland een deadline gesteld en gevraagd een “offer you can’t refuse” plan aan te leveren en anders woningbouw te weigeren.

De opdracht van de Provincie dit vóór 1 mei alsnog te doen, is een deadline die sowieso bijgesteld moet worden om het integrale deelplan van het college, (twee afzonderlijke plannen die niet op elkaar afgestemd zijn) enigszins tijd te geven om er nog iets van te maken door de ambtenaren inclusief de bijbehorende inspraakprocedure.

Toezegging wethouder Schutt


Wethouder Schutt (portefeuillehouder financiën, economische zaken en toerisme) heeft op een aantal vragen namens de heer Kras van Lijst Kras tijdens de raadsvergadering uiteindelijk de volgende toezegging gedaan:

  • Er komt een integrale visie vóór de zomer waarbij verder gegaan wordt met Scholtens. En BPD, onafhankelijk daarvan, zijn eigen plan kan indienen.
  • De volledige inspraakprocedure onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke, integrale visie.
  • De integrale visie wordt eerst voorgelegd aan de gemeenteraad, voordat deze wordt ingediend bij de Provincie.

De toezegging van deze totaalvisie klinkt aardig, maar is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Volendam|80 kan zich hier niet in vinden. Het is een omweg die nog veel meer tijd in beslag zal nemen, mede, omdat het op weerstand kan rekenen van de omwonenden. Met dit plan wordt onze gemeenschap met een “kluitje in het riet gestuurd”.

Het is nog niet verloren. Coalitie, college, je kunt het maar één keer goed doen of één keer goed verknallen. Aan jullie de keuze, beter een slak op de goede weg, dan een haas op het verkeerde pad!

Daarom hebben wij de volgende motie ingediend: (klik hier om hem te bekijken)

Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!

Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen