De Betonnen Weeren, veel geld en niet parkeren!
De Betonnen Weeren, veel geld en niet parkeren!
22 mei 2021 
4 min. leestijd

De Betonnen Weeren, veel geld en niet parkeren!

Morgen, donderdag 20 mei zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over de totaalvisie en het ontwikkelkader van de Lange Weeren. Het grondgebied gelegen tussen Edam en Volendam heeft al behoorlijk wat stof heeft doen opwaaien. Volendam|80 is vanaf het bekend maken van de plannen rondom de Lange Weeren enkele maanden geleden groot tegenstander van dit plan omdat er teveel woningen worden gebouwd op een deel van het grondgebied van de Lange Weeren. Het college zal er ongetwijfeld het label “totaalvisie” op willen plakken, maar daar is hier dus duidelijk geen sprake van.

Hoe zit het ook al weer met de Lange Weeren?

Het totale gebied van lange Weeren waar gebouwd kan worden is 60,9 hectare groot, maar dit is eigendom van twee projectontwikkelaars: Scholtens en BPD. Het college van de gemeente Edam-Volendam (bestaande uit Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) probeert de Lange Weeren steeds te vergelijken met de Broeckgouw, maar dit is totaal niet te vergelijken! Scholtens heeft zelf 29,3 hectare grond waarop zij 940 woningen willen realiseren en dat betekent een woondichtheid van 33 woningen per hectare grond. De Broeckgouw heeft een woondichtheid van 19 woningen per hectare grond! Als er gebouwd zou gaan worden in fases over het gehele grondgebied zouden er 1140 woningen gerealiseerd kunnen worden op 60,9 hectare grond en dat betekent een dichtheid van 19 woningen per hectare grond.

Betonnen Weeren en niet parkeren

Als woningen zo dicht op elkaar worden gebouwd zoals in het plan Scholtens is gepresenteerd, is er geen sprake meer van de Lange Weeren, maar van de betonnen Weeren! Bij dit plan is de verhouding tussen natuur, groen en water totaal niet in balans. Dit gaat niet de “mooiste woonwijk van Nederland” worden, zoals het nu gepresenteerd wordt. Potentiële kopers betalen heel veel geld voor deze woningen, terwijl er amper geparkeerd kan worden in de wijk en de groenvoorzieningen zeer beperkt zijn. De parkeernorm binnen de Lange Weeren komt met dit aantal woningen onder de 1, terwijl de parkeernorm in de Broeckgouw was gesteld op 2 parkeerplaatsen per woning. Hebben we niet geleerd van de parkeerproblemen die nu bijvoorbeeld op het Middengebied zijn ontstaan?

lange weeren wordt betoncity

Woningbehoefte

Het College legt telkens de nadruk op de bittere noodzaak die er is voor mensen die een woning zoeken, om het plan van Scholtens (bouwen van 940 woningen op 29,3 hectare) er door te krijgen. Het college blijft volhouden dat als het stuk grond van de andere projectontwikkelaar erbij genomen wordt, de provincie het niet goed zal keuren en we dus geen andere keus hebben dan voor het plan  Scholtens te kiezen, gebaseerd op een kleinere kavel. Dit voelt voor ons als chantage en dat kan niet de bedoeling zijn! Volendam|80 erkent dat de woningbehoefte (met name binnen de kern Volendam) groot is en daarom willen wij ook niets liever dan woningen bouwen in de Lange Weeren, maar niet ten koste van een woonwijk die helemaal niet past bij de reeds bestaande woonwijken. Bovendien zouden de bewoners dan bijna geen groen om zich heen hebben en zouden ze als haringen in een tonnetje op elkaar wonen. Wij zouden graag één totaalplan zien waarbij 1140 woningen over de gehele Lange Weeren worden verspreid, met een goede onderbouwing richting de provincie zal die de “mooiste woonwijk van Nederland” echt niet tegenhouden.

Voorzieningen

Het voordeel van een totaalvisie over het hele grondgebied is dat je scholen, winkels, groen en water in kunt plannen volgens de normen die daarvoor staan. In het interview met wethouder Schutt (Zeevangs Belang) en wethouder Rijkenberg (Lijst Kras) over de Lange Weeren wordt doodleuk aangegeven dat de voorzieningen worden ingetekend als daar behoefte aan is, maar dan kan echt niet! Dat moet natuurlijk vóóraf gebeuren en het moge duidelijk zijn dat er sowieso behoefte is aan die voorzieningen. Bovendien hoeven die voorzieningen niet ten koste te gaan van woningen! Boven een supermarkt kun je namelijk appartementen bouwen. Boven de Vomar in de Broeckgouw zijn ook 50 woningen gerealiseerd! Nog belangrijker, een supermarkt levert ook weer inkomsten op voor de grondexploitatie, waardoor de prijzen van de woningen weer omlaag kunnen, waardoor de woningen alleen maar beter betaalbaar zijn voor onze burgers. Daarnaast kan de gemeente ook nog handig (financieel) gebruik maken van het fuseren van de basisscholen De Spinmolen en de Springplank. Op de huidige locatie van beide scholen zal een inbreilocatie ontstaan voor de bouw van bijvoorbeeld appartementen. Met de opbrengst uit de verkoop van de grond,  kan de gemeente zonder extra kosten een nieuwe school bouwen in de Lange Weeren! Zó maak je een totaalvisie die rekening houdt met voorzieningen en waarbij je dat ook nog eens (financieel) efficiënt doet!

Samenwerking

Belangrijk om tot een totaalvisie te komen, is dat beide projectontwikkelaars samen om de tafel gaan. En als dat niet lukt, zoek dan de oplossing in een Publiek Private Samenwerking (PPS). Het is juist bij dit dossier van essentieel belang, om zowel de belangen van de bewoners van de blokgouw,  de kopers als de belangen van BPD en Scholtens bij elkaar te brengen in een Publiek Private Samenwerking (PPS). Maak gebruik van hun expertise en laat u adviseren hoe deze weg te bewandelen ook richting de provincie!

lange weeren volendam80

Wat vindt Volendam|80?

Volendam|80 is vanaf de eerste minuut al duidelijk over de Lange Weeren. Je kunt het maar één keer goed doen! Wij zijn van mening dat het plan dat nu voorligt echt niet door kan gaan. Dit is niet goed voor onze gemeenschap! Wij stellen onze mederaadsleden dan ook de vraag of zij zichzelf nog in de spiegel kunnen aankijken als zij hiermee instemmen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en het is nog niet te laat! Als beide ontwikkelaars met elkaar om tafel gaan, kan in oktober dit jaar een totaalvisie klaar zijn voor de gehele Lange Weeren.
Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl en volg ons via Facebook. Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen