Volendam heeft weer daadkracht nodig!
Volendam heeft weer daadkracht nodig!
01 december 2021 
2 min. leestijd

Volendam heeft weer daadkracht nodig!

De afgelopen 6 jaren hebben de coalitiepartijen (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) de gemeente Edam-Volendam bestuurd. Er zijn dingen goed gegaan, maar er zijn ook kansen blijven liggen. Terug kijken heeft geen zin, want gedane zaken neem geen keer. Volendam|80 kijkt liever vooruit!

Geschiedenis dossier wonen

Met name op het gebied van woningbouw heeft dit college het laten liggen. Daar ontbreekt het aan doorzettingsvermogen en aan spierballen, want inmiddels ligt de woningbouw volledig stil in Edam-Volendam en dat in vergelijking met de kredietcrisis van 2007-2013 toen juist in onze gemeente volop werd gebouwd in de Broeckgouw! 

Nu, in 2021, is er te weinig lange termijn visie op het dossier wonen. De oorzaak is gelegen in het niet tijdig oppakken van woningbouwprojecten door het huidige college. Op de eerste plaats heeft de woonvisie (lange termijn visie op gebied van wonen) een jaar langer geduurd dan was gepland, dit document dient dynamisch en actueel te zijn om het aantal woningzoekenden continue in beeld te hebben. Een aantal belangrijke woningbouwplannen zijn, mede hierdoor opnieuw uitgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de supermarkt Dirk van den Broek die door een alles verwoestende brand tijdelijk werd verplaatst naar het nog altijd braakliggende Tase terrein aan de Julianaweg. Vanaf dat moment had er in feite al een nieuw bouwplan kunnen liggen om direct te kunnen starten met het bouwen van (sociale) appartementen en/of woningen. Deze ultieme kans voor woningbouw en tevens herinrichting van het Tase terrein na het vertrek van Dirk van den Broek (september 2020) is niet opgepakt! 

Ten derde, bij het realiseren van de laatste fases 9 en 10 van de Broeckgouw had de Lange Weeren al direct in de steigers kunnen staan. Overigens is de woonwijk de Broeckgouw nog altijd een lopend project, terwijl dit oorspronkelijk in 2019 afgerond had moeten zijn. De Broekgouw dient als voorbeeld voor de Lange Weeren, een woonwijk met een ruime opzet, goede waterberging, veel groen en ruime parkeergelegenheid. Dit alles gebaseerd op een integrale visie voor het hele plangebied.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woningbouw

De gemeenteraad heeft zich afgelopen donderdag 25 november bijna unaniem (met uitzondering van Groen Links) uitgesproken om de grond in de Purmer strategisch aan te kopen. De bedoeling is de bedrijven aan de Julianaweg, aan het Slobbeland en meerdere sportaccommodaties (zoals het FC Volendam stadion, de RKAV voetbalvelden (Volendam), de EVC voetbalvelden (Edam) en mogelijk de tennisbanen (Volendam) en de atletiekvereniging (Edam) te verhuizen/verplaatsen naar de Purmer. Op deze manier ontstaat er ruimte voor woningbouw in de kernen Volendam en Edam. Jan Smit, zanger en een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van onze gemeente sprak in de rol als bestuurslid van FC Volendam de gemeenteraad toe. Jan gaf aan dat er voldoende investeerders zijn om het meest duurzame stadion ter wereld te kunnen bouwen. De plannen voor een nieuw stadion (’t Skip) liggen al klaar, aldus Jan. Het zal nog onderzocht moeten worden in hoeverre het financieel mogelijk is om deze verplaatsing te realiseren, maar de bedoelingen zijn zonder meer goed! Belangrijk hierbij is dat dit plan dusdanig wordt uitgerold, dat het de gemeenschap geen geld kost! 

maak volendam weer daadkrachtig, stem op volendam80

Wat vindt Volendam|80?

Volendam|80 realiseert zich dat er vernieuwingskracht en beweegkracht van ons wordt gevraagd. Dit is alleen mogelijk met een sterke, nieuwe gemeenteraad in maart 2022 die durft door te zetten om dergelijke projecten van de grond te krijgen. Los van wat er met het FC Volendam stadion gaat gebeuren, steunen wij het idee om meerdere sportaccommodaties naar de Purmer te verplaatsen. Volendam|80 staat voor daadkracht samen met u en alle inwoners van de gemeente Edam-Volendam! 

Daarom: maak Volendam (weer) daadkrachtig en kom naar die stembus a.s. 14, 15 en 16 maart 2022. Op naar een krachtig Volendam|80!

Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!

Fractie Volendam|80
 

Reactie plaatsen