Passieve houding college Oosthuizerweg komt gemeente duur te staan!
Passieve houding college Oosthuizerweg komt gemeente duur te staan!
11 april 2018 
3 min. leestijd

Passieve houding college Oosthuizerweg komt gemeente duur te staan!

Tijdens de laatste raadsvergadering van 22 maart j.l. stond het (industrie)terrein aan de Oosthuizerweg in Edam van circa 9,5 hectare op de raadsagenda. De bedoeling is altijd geweest om de bedrijven uit de kommen te verplaatsen naar de rand van de gemeente om zo te voorkomen dat zware industrie met grote bouwwerken in de centra blijven staan en/of opnieuw gebouwd worden. Dit leidt namelijk tot veel zwaar verkeer. Bovendien kan met het verplaatsen van die bedrijven ruimte gemaakt worden voor de broodnodige woningbouw. Meerdere bedrijven waren destijds geïnteresseerd om hun bedrijf te verplaatsen of uit te breiden naar dit terrein in Edam.

Hoe zat het ook al weer met het terrein aan de Oosthuizerweg?

Op 8 oktober 2015 stemde de gemeenteraad in met een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosthuizerweg. In november 2015 waren er nieuwe verkiezingen waarbij Lijst Kras de verkiezingen won. Lijst Kras wilde Volendam|80 niet in de coalitie hebben, want zij wilde zelf wethouder Koning leveren voor de portefeuille Ruimtelijke ordening en daarmee viel ook dit dossier (Oosthuizerweg) in handen van een nieuwe coalitie bestaande uit Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD. Echter waren er tegenstanders van de bebouwing aan de Oosthuizerweg. De Stichting Behoud Waterland en de actiegroep ‘ook vogels hebben bouwdrift’ waren het niet eens met deze bouwplannen en zij stapten naar de rechter. In deze rechtszitting nam geen enkele wethouder uit het huidige college (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) de moeite om in de rechtzaal aanwezig te zijn bij de zitting over deze gronden. Hoe kun je dan ooit een rechter overtuigen dat er wel degelijk lokale behoefte was aan uitbreiding van het bedrijventerrein. Op 14 september 2016 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan waarbij een zogenaamd gebrek aan noodzaak voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Oosthuizerweg. Hiermee werd het bestemmingsplan vernietigd verklaard en verwees men naar het bedrijventerrein Baanstee-Noord dat enkele kilometers verderop ligt. Dit gebied valt buiten onze gemeentegrenzen, want het behoort tot de gemeente Purmerend. Dat betekent dat de onderhandelingspositie tussen gemeente en onze lokale bedrijven verloren is!

Gemiste kans


In 2006 werd het bestemmingsplan van de Broeckgouw ook al in eerste instantie vernietigd door de Raad van State en toen heeft voormalig wethouder Kes (Volendam|80) gevochten om de honderden woningen die inmiddels zijn gebouwd en nog worden gebouwd te realiseren. Met een goede onderbouwing heeft de gemeente toen samen met de Stichting Actiegroep Zuidpolder, de Raad van State weten te overtuigen van de noodzaak voor nieuwe woningen. De Raad van State heeft zelfs voor het dossier Oosthuizerweg handvatten meegegeven over hoe het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het huidige college had het dossier weer op kunnen pakken en de richtlijnen van de Raad van State kunnen vertalen waardoor het bestemmingsplan opnieuw vast gesteld kan worden door de gemeenteraad. Dit college vindt de kans te groot dat de gemeente Edam-Volendam weer opnieuw zonder resultaat naar huis wordt gestuurd. Is het angst of luiheid en gemakzucht om dit dossier opnieuw op te pakken? Volendam|80 vindt deze passieve houding van het college onacceptabel. Door het bestemmingsplan te wijzigen naar een agrarische bestemming zal de boekwaarde terug vallen van € 3,2 miljoen naar een paar ton. Een hele grote gemiste kans waarbij zoveel gemeenschapsgeld verloren gaat en de werkgelegenheid voor onze inwoners wordt ontnomen. Dit college zal ongetwijfeld de boeken in gaan als het college dat zonder blikken of blozen smijt met geld van onze burgers.

Bedrijven worden in de kou gezet

Waar de partijen de huidige coalitiepartijen in oktober 2015 (vlak vóór de verkiezingen)  nog vóór onze ondernemers waren duikt de coalitie nu weg. Zij geven niet thuis en zij zetten onze ondernemers in de kou waardoor meerdere ondernemers inmiddels zijn gaan uitbreiden buiten onze gemeentegrenzen. Behalve in de Hyacintenstraat hebben zij zich verkeken op de omvang van het inmiddels uit de grond gestampte uitbreiding van een bedrijf recht tegenover een woonwijk. Hoezo geen noodzaak?! Dit is bewijs dat er wel degelijk noodzaak is! Over 10 of 15 jaar willen de huidige coalitiepartijen het nog wel eens proberen om de bestemming te wijzigen naar een industriegrond aan de Oosthuizerweg.

Nadelige gevolgen

Volendam|80 is wederom teleurgesteld, omdat het college niet eens de moeite heeft genomen om de uitspraak van de Raad van State eens goed te lezen. De Raad van State geeft aan wat de gemeente moet doen om de omissie te herstellen. Naast de flinke afboeking (de gronden zijn sinds 2000 in eigendom van de gemeente) en het wegsturen van ondernemers, blijft het zware vrachtverkeer komen en gaan over de dichtgeslibde Julianaweg en Singelweg. Het verhuizen van bedrijven uit ons centrum naar de Oosthuizerweg kan er juist voor zorgen dat op die plaatsen de broodnodige nieuwe woningbouwlocaties kunnen worden gerealiseerd voor onze senioren en voor de jonge starters. Zoveel mogelijkheden en zoveel kansen die onbenut voor onze inwoners.

Heeft u vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl

Reactie plaatsen