Volendam 80 wil géén nieuw stadskantoor op nieuwe locatie
Volendam 80 wil géén nieuw stadskantoor op nieuwe locatie
22 oktober 2017 
2 min. leestijd

Volendam 80 wil géén nieuw stadskantoor op nieuwe locatie

Donderdag 19 oktober 2017 stond de locatiekeuze voor een nieuw stadskantoor voor gemeentelijke huisvesting op de raadsagenda. Bureau ICS heeft voor de gemeente onderzoek gedaan naar 4 locaties: CAI mast, Tase/Julianaweg, MGR. Veermanlaan en het volkstuinencomplex. Ons college (bestaande uit wethouders van Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) stelt toch weer opnieuw voor om te kiezen voor de locatie nabij de CAI mast, ondanks dat de meeste politieke partijen tijdens de presentatie in juli meer heil zagen in een andere mogelijke locatie. Er werd zelfs nog een vijfde locatie toegevoegd: De Singelweg. Deze locatie kan vanwege wettelijk beschermd stadsgezicht niet verder worden onderzocht.

Huidige situatie
Volendam|80 vindt de huisvesting van ambtenaren heel belangrijk maar als schatkistbewaker willen wij dat dit zorgvuldig gebeurt want het gaat bij dit grote project om € 17 miljoen! Het huidige stadskantoor aan de Willem van der knoopdreef (gebouwd in 1987) is nog te goed om te slopen en het is bouwtechnisch ongeschikt voor een andere functie. Dit kantoor kan in onze ogen nog steeds in dezelfde functie worden voortgezet met een eventuele bouwaanpassing om meer ruimte te maken. Het gebouw aan de MGR. Veermanlaan is aan vervanging toe maar we zullen deze locatie toch moeten blijven gebruiken omdat daar onder dit huidige college nog niet zo lang geleden een geheel vernieuwde Milieustraat is geopend (april 2017) en er is in 2015 een nieuwe kantine voor de ambtenaren van de buitendienst gemeentewerken gerealiseerd.

Tegenstrijdigheden
We hebben momenteel bij de gemeente Edam-Volendam meer ambtenaren werken dan vóór de fusie. Het is onbegrijpelijk waar de synergievoordelen van deze fusie zijn gebleven, maar dat feit ligt er eenmaal en nu moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende ruimte beschikbaar komt voor deze ambtenaren. Het College geeft aan te kiezen voor een nieuw gebouw op een hele nieuwe locatie omdat dan alle ambtenaren bij elkaar kunnen worden gehuisvest en dat wil zij combineren met een betere dienstverlening en het “het nieuwe werken”. Dit is tegenstrijdig omdat de ambtenaren van afdeling openbare werken onlosmakelijk verbonden zijn aan de milieustraat en daarom kunnen niet alle ambtenaren bij elkaar worden geplaatst. Daarnaast zorgt “het Nieuwe werken” ervoor dat je als gemeente juist minder bij elkaar komt te zitten omdat informatie en kennis tegenwoordig op allerlei mogelijke manieren beschikbaar is waardoor er meer gebruik gemaakt kan worden van flexplekken, thuiswerken, en werken op locatie (de gemeente dichterbij de burger), software gericht mobiel samenwerken met cloudprogramma’s en Skype. Gemeenten die “het nieuwe werken” hebben omarmd, hebben nu juist een kleiner stadskantoor in gebruik in plaats van groter. Voor betere dienstverlening is ook geen groter gebouw nodig, want met betere digitalisering van bepaalde diensten en verruiming van je openingstijden zal de dienstverlening qua bereikbaarheid een stuk verbeteren.

Wat vindt Volendam|80?
Volendam|80 heeft in juli jl. bij de presentatie locatiekeuze gemeentelijke huisvesting al eerder aangegeven voor de bestaande locatie te kiezen. Wij zien geen nut en noodzaak van een nieuw stadskantoor omdat de huidige locaties nog prima dienst kunnen doen als gemeentelijke huisvestingslocatie in combinatie “het nieuwe werken” en betere digitalisering. Volendam|80 wil dus géén nieuw stadskantoor op een nieuwe locatie. De uitgave van € 17 miljoen voor een nieuw stadskantoor is verkwisting van gemeenschapsgeld en geeft hinder voor heel veel inwoners van onze gemeente welke nieuwe locatie ook gekozen wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn! Volendam|80 roept het college op dit voorstel in te trekken en de huidige gemeentelocaties nader te laten onderzoeken op uitbreidings-/verbouwingsmogelijkheden. Bezint eer gij begint!

Mocht u vragen hebben of suggesties: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen