Betaalbaar leven in Edam-Volendam voor iedereen
Betaalbaar leven in Edam-Volendam voor iedereen
18 februari 2022 
2 min. leestijd

Betaalbaar leven in Edam-Volendam voor iedereen

Het is je niet onopgemerkt gebleven: het leven wordt steeds duurder. De prijzen van boodschappen, gas, elektriciteit en belastingen rijzen de pan uit. Wij zien dat ook, en het is ons streven om onze inwoners zoveel mogelijk te ontzien. Hoe? Lees verder.

Géén hogere belastingheffing (dan de inflatie) 

Gelet op de teruggelopen financiële positie van de gemeente en de enorm opgelopen lasten voor onze burgers, vinden wij dat het roer om moet. Het wordt weer tijd voor een college met verstand van (geld)zaken. Niet langer het geld over de balk smijten maar alleen die uitgaven doen die leiden tot een meerwaarde, dan wel noodzakelijk zijn voor onze bevolking. Wij willen geen verdere belastingverhogingen dan de inflatiecorrectie, in deze (financieel) moeilijke tijden voor onze burgers. Veel van onze inwoners kunnen de eindjes nog maar net aan elkaar knopen. Mensen kunnen het niet meer opbrengen en dat geldt helemaal voor de doelgroep die op zoek gaat naar een nieuwe woning!

Volendam|80 is altijd voorstander geweest van lage gemeentelijke belastingen: niet hoger dan het jaarlijkse inflatiepercentage. Ondanks dat de coalitiepartijen in afgelopen 6 jaar de gemeentebelastingen flink hebben laten stijgen, heeft onze partij altijd consequent tegen deze plannen gestemd. Voor de nieuwe verkiezingsperiode streven wij ernaar de belastingen niet verder te laten stijgen dan de gebruikelijke jaarlijkse inflatie. Dit in tegenstelling tot diverse andere partijen in onze gemeente! Bent u ook tegen verdere belastingverhogingen?! Maak Volendam weer krachtig en stem Volendam|80!

Gemeente moet energietransitie subsidiëren, niet voor rekening van de burger!

Volendam|80 is van oudsher de schatkistbewaker van de gemeente Edam-Volendam. Wij zijn altijd kritisch op de gemeentelijke uitgaven, omdat wij willen dat onze gemeente een sterke financiële positie behoudt. Gezien de onzekere toekomst die we als gemeente tegemoet gaan als we kijken naar de sterk stijgende personeelskosten van het ambtelijk apparaat, de energietransitie, de herinrichting van de Julianaweg of het verplaatsen van bedrijven/sportfaciliteiten naar de Purmer en niet te vergeten de impact van corona op ons economisch klimaat, is financiële bewaking essentieel. Investeringen moeten daarom alleen plaatsvinden, wanneer deze van nut zijn voor onze inwoners. De gemeente Edam-Volendam is een ondernemende gemeente en dat willen we graag zo houden.

Door het plaatsen van zonnepanelen bij bedrijven en woningen van inwoners kan de gemeente de energietransitie bespoedigen en kunnen bedrijven en inwoners daarna mogelijk tegen een gereduceerde prijs de stroom terug afnemen. De opbrengsten dienen in een pot te komen die daarna ingezet kan worden om bijvoorbeeld verder uit te breiden op het gebied van zonne-energie en/of andere duurzame oplossingen, die eenieder ten goede kan komen.

Voorzieningen moeten betaalbaar blijven

In deze zware economische tijden voor burger en ondernemer is het van belang dat gemeentelijke voorzieningen betaalbaar blijven voor iedereen. Veel burgers hebben het op dit moment niet zo breed en daarom is het van uiterst belang dat ook hierin de gemeente actief optreedt. Volendam|80 heeft altijd gehandeld vanuit de gedachte dat de gemeente zelf een actieve rol ten aanzien van voorzieningen moet innemen. Dit betekent dat de gemeente de financiën strak in de gaten houdt en op deze manier het voorzieningenniveau op peil kan houden.

Reactie plaatsen