Een veilige leefomgeving voor iedereen in Edam-Volendam
Een veilige leefomgeving voor iedereen in Edam-Volendam
18 februari 2022 
2 min. leestijd

Een veilige leefomgeving voor iedereen in Edam-Volendam

Een veilige leefomgeving voor iedereen is cruciaal als je een vitale gemeente wilt. Dat vereist een maatschappelijke aanpak. Lees hier hoe wij het zouden doen.

Streven naar een verkeersveilige gemeente met genoeg ruimte voor fietsers en voetgangers 

Volendam|80 is groot voorstander van veilige fietsroutes, om ervoor te zorgen dat er minder gebruik wordt gemaakt van de auto. Dit is niet alleen beter voor de leefomgeving, maar komt ook de gezondheid van jong en oud ten goede. Met name de schoolfietsroutes hebben onze bijzondere aandacht.  Het fietspad achter de Willem Woutersstraat richting het Don Bosco College is inmiddels verbreed en daarmee veiliger. Wij maken ons echter grote zorgen over de ontbrekende fietspaden in de heringerichte Zeestraat en Burgemeester van Baarstraat en op het Bootslot. Juist, omdat de fietser, aldus het Verkeersplan 2018-2023 ‘te gast is’, zorgt dit voor veel onduidelijkheid en een rommelige samenkomst van auto’s, (elektrische) fietsen en andere weggebruikers. Het is er niet veiliger op geworden. Tel hierbij op de zaterdagmarkt in de Zeestraat, met zijn vele voetgangers en her en der geparkeerde fietsen op de stoepen. Daar kan meer structuur in worden aangebracht die de overzichtelijkheid en veiligheid ten goede komen. 

Goede dialoog tussen de jongeren, bewoners van het Middengebied, de Singelwijk, de burgemeester, jongerenwerk en politie

De afgelopen 6 jaar is de openbare orde en veiligheid op sommige plaatsen onder druk komen te staan. De Singelwijk in Edam en delen van het Middengebied werden het toneel van grote overlast. De burgemeester had de handen vol aan het handhaven van de openbare orde. Onlangs is er nog een nieuw instrument aan de Algemene Plaatselijke Verordening toegevoegd: de zogenaamde mosquitos. Dit is een geluidsapparaat dat tonen van een hoge frequentie uitzendt, die alleen door jongeren tot 25 jaar kunnen worden gehoord. Volendam|80 is kritisch want mosquitos zijn eerder ingezet bij het Cruijff Court maar het resultaat was toen beperkt. Wij wachten de resultaten bij deze nieuwe proef af, maar vrezen wel voor een verplaatsing van de overlast naar andere locaties, met alle gevolgen van dien. Wij streven naar een goede dialoog tussen de jongeren, bewoners van het Middengebied, de Singelwijk, de burgemeester, jongerenwerk en politie. Een dialoog betekent overigens niet dat er geen ruimte is voor een zero-tolerance beleid voor jongeren die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid. Volendam|80 is een voorstander van het vastleggen en periodiek evalueren van maatregelen die reeds een positieve bijdrage hebben geleverd op het terrein van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Uit deze werkende maatregelen kunnen alle partijen lering trekken voor een veiligere toekomst in onze gemeente. 

Inzetten op preventief verslavingsbeleid met behulp van maatschappelijke organisaties als de handhaving, jongerenwerk organisaties en politie

Volendam|80 blijft van oordeel dat een preventief beleid met behulp van maatschappelijke organisaties als de handhaving, jongerenwerk organisaties en politie, zoveel mogelijk moeten worden gestimuleerd. Dit moet ervoor zorgen dat jongeren in de hele gemeente niet ten prooi vallen aan gok-, game-, drank- en drugsverslavingen. Zeker in coronatijd is de jeugd extra kwetsbaar voor dergelijke verleidingen. Naast een preventief beleid moet er ook een programma komen voor ex-verslaafden die terugkeren in de maatschappij. Hierbij dienen uiteraard instanties als Moedige Moeders, de Brijderstichting, LINK Projecten etc. te worden betrokken. Ervaringen die zijn opgedaan vanuit het programma LEF (negatief dan wel positief) kunnen daarin worden meegenomen. 

Reactie plaatsen