Passende woningen voor jeugd en senioren in Edam-Volendam
Passende woningen voor jeugd en senioren
18 februari 2022 
in Wonen
2 min. leestijd

Passende woningen voor jeugd en senioren

Een woning is geen luxe, maar een primaire levensbehoefte. En dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Landelijk spreken ze de ambitie uit om tot 2030 bijna 1 miljoen huizen bij te bouwen. Ook Edam-Volendam wordt geraakt door die wooncrisis, maar wij vinden dat dat veel minder had gehoeven als er doorgepakt was door het College van 2016-2022. Lees hier hoe wij het zouden aanpakken.

Volendaml80 wil nu bouwen in de Lange Weeren en op het Tase-terrein voor jong en oud (met respect voor aangrenzende woningen)

Volendam|80 roept niet alleen dat er gebouwd moet worden in de Lange Weeren. Wij gáán er ook uitvoering aan geven als we in het college komen. Dit geldt ook voor het Tase-terrein. De gemeente moet de touwtjes stevig in handen nemen, de kaders vaststellen, eisen stellen aan kwantiteit, kwaliteit, groen, de energietransitie, de grote wateropvang die nodig is in het gebied. We hebben geen tijd meer voor dralen. Het is simpelweg tijd om te gaan bouwen. Er moeten mooie huizen komen met een fijne leefomgeving en betaalbare prijzen. Als het aan Volendam|80 ligt wordt er in de eerste plaats gebouwd voor eigen ingezetenen en niet voor de regio. Dit kan alleen door middel van een gefaseerde en voortvarende aanpak en niet alles tegelijk in de markt te zetten.

Volendaml80 wil dat starterswoningen weer betaalbaar worden

In onze gemeente zijn nog gronden beschikbaar voor het bouwen van starterswoningen. Een starterswoning is een woning welke indien van toepassing met behulp van een starterslening kan worden aangekocht. De beschikbare gronden betreffen bijvoorbeeld de Lange Weeren en het Tase-terrein. De afgelopen 6 jaar is er door het college achter de feiten aangelopen wat woningbouw betreft. Dit is wat Volendaml80 betreft onbegrijpelijk, nu zoveel jongeren op zoek zijn naar een starterswoning.

Om de prijzen in de hand te houden moet er een mix komen van de juiste mogelijkheden en maatregelen, een goede samenwerking met de ontwikkelende partijen en de inzet van de juiste juridische middelen zijn daarbij van groot belang.

Volendaml80 zet zich in voor méér seniorenwoningen 

Het aantal senioren in onze gemeente is de afgelopen jaren fors gegroeid. Met de bouw van het WoZoCo (WoonZorgComplex) De Friese Vlaak zijn er 62 seniorenappartementen met verzorgd wonen bijgekomen. Senioren hebben zelfstandig een appartement gehuurd, met de mogelijkheid om zelf zorg naar wens in te kopen als dat noodzakelijk is. Bovendien zijn er 41 appartementen met beschermd wonen gebouwd, bedoeld voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Dit is een ideale manier voor hen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Volendam|80 is hier groot voorstander van.

Volendaml80 vindt ook dat onze gemeente ruimte moeten bieden aan senioren, om hun woning toekomstbestendig in te richten. Belangrijk hierbij is in contact te blijven met de aangewezen instanties hiervoor, zoals de Seniorenraad. Zij weten als geen ander wat er leeft onder de senioren.

Op de planning staan nog 18 appartementen Kamperzand (oude Blokwhere), 54 appartementen op de plaats van de oude Seinpaal en 82 woningen op het Maria Goretti. Terrein. Een deel daarvan zal voor senioren worden bestemd. Volendam|80 ziet graag dat deze projecten zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

Reactie plaatsen