College op ramkoers met doordrukken Europapleinplan voor 2,3 miljoen
College op ramkoers met doordrukken Europapleinplan voor 2,3 miljoen
10 januari 2018 
2 min. leestijd

College op ramkoers met doordrukken Europapleinplan voor 2,3 miljoen

In het Noord-Hollands Dagblad van 29 december 2017 hebben we kunnen lezen, dat ondanks alle weerstand en oproepen tot aanvullende communicatie met de omwonenden en andere betrokkenen, direct na de kerstvakantie de herinrichting van het Europaplein toch “gewoon” zal beginnen.

Toekomstvisie Volendam|80 dorpscentrum
Zoals bekend is het autovrij maken van het Europaplein, om te komen tot een autoluw dorpscentrum, onderdeel van de toekomstvisie die VD|80 een paar jaar geleden heeft gepresenteerd. Die visie zijnde het transformeren van Europaplein naar een bruisend dorpshart inclusief uitbreiding ondergronds parkeren werd zelfs één van de doorslaggevende verkiezingsonderwerpen en werd daarbij met name door L Kras de grond ingeboord.

Loze verkiezingsbeloften
Het is inmiddels algemeen bekend dat de bewoners en ondernemers er achter zijn dat de (verkiezings)beloften die hen zijn gedaan, loze beloften waren. De bij herhaling aangekondigde inspraak door omwonenden, ondernemers en de kermisbond bleek als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoewel deze slag verloren lijkt te zijn, is en wordt op niet misverstane wijze veel weerstand geuit in diverse media. Gelet op de (verkiezings)beloften zou luisteren naar en begrip hebben voor verontrustende burgers zou op zijn plaats zijn, maar blijkbaar mag niemand meer iets inbrengen om de plannen van dit college te veranderen. De huidige coalitie (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) heeft duidelijk een plan doorgedrukt dat niet kan rekenen op steun van de lokale ondernemers en bewoners. Voor € 2,3 miljoen zal het riool worden vernieuwd en het geluidsarme asfalt wordt vervangen door straatklinkers welke opgeleukt zullen worden met een aantal bomen, waardoor de grotere attracties met kermis niet meer naar Volendam dreigen te komen. Los van het onkruid zullen bij straatklinkers meer onderhoudskosten ontstaan door het telkens moeten ophogen van verzakkingen. Als we deze extra onderhoudskosten op tellen bij de investering van € 2,3 miljoen zullen deze kosten oplopen richting € 3 miljoen! Vanwege de herinrichting van het Europaplein worden de bewoners aan de Populierenlaan ongevraagd belast met de zaterdagmarkt. Zij hebben op 12 december jl. een schriftelijke aankondiging ontvangen dat de markt vanaf 27 januari 2018 naar de Populierenlaan verhuist totdat de herinrichting van het Europaplein klaar is. Is dit ook weer een uitprobeersel van het college om te kijken of de kermis hiernaar toe kan verhuizen, omdat deze straks op het Europaplein en in de Zeestraat niet meer past?

Heroverweging besluit Europaplein

Volendam|80 is niet tegen een verbetering of verfraaiing van het Europaplein, maar hebben ontzettend veel moeite met het gemak waarmee zoveel geld wordt uitgegeven, zonder visie, zonder inspraak van omwonenden m.b.t. de verkeersveiligheid (ook in de aangrenzende straten) en zonder enig inzicht van de gevolgen. Volendam|80 wil het college nogmaals duidelijk maken dat het beter is ten halve te keren dan ten hele te dwalen. Het uitgeven van minimaal 2,3 miljoen zonder draagvlak bij de betrokkenen moet men niet doen! Volendam|80 pleit ervoor om het doorgedrukte raadsbesluit te bevriezen en alsnog in samenspraak met omwonenden en ondernemers het huidig plan te heroverwegen. De verkeersveiligheid moet aantoonbaar worden geborgd voordat verdere stappen worden ondernomen. Daarnaast pleit Volendam|80 ervoor om meer parkeerplaatsen te creëren door het uitbreiden van de ondergrondse parkeergarage Havenhof, met bijvoorbeeld een in- en uitgang bij de Julianaweg / Bokkingstraat, alsnog in overweging te nemen.

Mocht u vragen hebben of suggesties: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen