Loek Kras plan Europaplein lost niets op
Loek Kras plan Europaplein lost niets op
23 februari 2018 
3 min. leestijd

Loek Kras plan Europaplein lost niets op

Ondanks alle weerstand is inmiddels een start gemaakt met het opleuken van het Europaplein voor een slordige 3 miljoen euro. Veel mensen vragen zich af waar dit voor nodig is. De afstand tussen de bevolking en de politiek was zelden zo groot. Mensen voelen zich niet gehoord.

Ongetwijfeld mooi

Het Kras Europaplein plan dat momenteel wordt uitgevoerd zal er ongetwijfeld mooi uit gaan zien. Sterker nog, wij verwachten voor het megalomane bedrag van circa 3 miljoen zelfs een heel erg mooi plein. Vraag is echter wat zo’n heel erg mooi plein oplost voor alle problemen in de kern van Volendam.

Volendam groeit

Zoals in 2012 (start van de ontwikkeling Visie Europaplein e.o.) al verwacht werd, is de economie inmiddels weer fors aangetrokken. Het aantal inwoners in Volendam neemt toe, er zijn te weinig woningen voor starters en senioren, te weinig middeldure huurwoningen voor mensen met een te hoog inkomen, te weinig parkeerplaatsen in het centrum van Volendam en een te eenzijdig winkelaanbod. Bovendien wordt de Julianaweg steeds drukker, neemt het aantal toeristische bezoekjes alleen nog maar meer toe en is het plaatsen van je fiets al helemaal onmogelijk geworden.

Een visie met oplossingen        

Daarom is in 2012 een Visie Europaplein opgesteld. Dat gebeurde op verzoek van de voltallige raad. Een visie gericht op de toekomst (geen bouwplan). Een visie op basis waarvan extra winkel- en woonruimte mogelijk gemaakt zou worden in het destijds op te stellen bestemmingsplan Oude Kom Volendam. Een visie waarin ruimte werd gereserveerd om op termijn de parkeergarage onder het Havenhof uit te breiden. Een visie met extra winkelruimte voor de toekomst, een visie met appartementen in 1 of 2 bouwlagen bovenop het Havenhof, een visie op basis waarvan gewerkt zou gaan worden aan het binnenste buiten keren van het Havenhof. Een visie met laad- en losplekken op de Julianaweg voor touringcars, maar dan op een veilige manier. Loek Kras stemde eerst in, maar noemde het vervolgens een megalomaan bouwplan. Alsof de schop al in de grond zat. Het ging juist om een toekomstgerichte visie op basis waarvan geen onomkeerbare beslissingen genomen zouden worden waar we later spijt van zouden krijgen. De visie bood ruimte voor ontwikkeling.

Visieloze opknapbeurt

Het mocht echter niet baten. Ondanks de toelichting vanuit het college destijds, leek de bevolking de misleidende artikelen van Loek Kras te geloven en volgen. Van een toekomstgerichte visie met diverse goede ideeën, werd het door Loek Kras gebombardeerd tot een megalomaan bouwplan met grote winkelketens en torenflats. Het werd pijnlijk duidelijk dat hij niet eens de moeite had genomen om het document goed te lezen. Politiek gewin in 2014 en in 2015 stond voorop. De visie moest van tafel. Vervolgens ging wethouder Rijkenberg (Loek Kras) aan de slag met het plan. En het werd geen visie meer gericht op problemen in het gebied, maar het werd een herinrichtingsplan, een soort van opknapbeurt voor ca. 1,7 miljoen euro. Gina Sombroek en Marisa Kes schrokken ervan en stemden tegen. Dit was niet de opdracht van de Raad. De Raad wilde een integrale visie over wonen, werken, winkelen, horeca, parkeren en verkeersveiligheid. Niets in dat plan beantwoordde aan die vraag. Toch werd na de verkiezingen van november 2015 dat plan verder uitgewerkt. Het werd alleen nog veel duurder. Het kon niet op. De ooit zo zuinige Loek Kras vond geen steen duur genoeg, en geen lantaarnpaal mooi genoeg.

Een mooi plein lost niets op

Probleem is echter dat dit hele erge mooie plein niets oplost van de problemen waar de Oude Kom mee te dealen heeft. Sterker nog, het wordt erger. Straks moeten auto’s door de Prins Bernhardlaan, via de Aalstraat naar het Pellersplein, achteruit rijden uit de Ventersgracht en dan via de Spieringstraat weer terug. Kunt u het zich voorstellen? En vanaf de Zeestraat door de Rokersgracht? En van waaruit worden die prachtige terrassen bediend? Er blijft verkeer komen vanaf de dijk en vanuit de Stationsstraat. Gaan de serveersters door die auto’s heenlopen? En waarom worden de fietspaden in de Zeestraat weggehaald? Het fietsen moet toch gestimuleerd worden in een autoluw centrum? En wat lost het op voor de touringcars? En waarom wordt de parkeergarage onder het Havenhof niet uitgebreid? Tijdens de markt is het nu al bijna onmogelijk om te parkeren in het centrum en dat wordt alleen maar erger.

Gemiste kans

Volendam|80 wil natuurlijk ook een heel erg mooi plein, hoewel het wat ons betreft wel een onsje minder had gemogen qua geld. 3 miljoen is te veel geld. Vooral omdat het plein niets zal opleveren voor de problematiek in de Oude Kom. Geen oplossing voor de verkeersproblematiek, geen parkeerplaatsen dichtbij de winkels (wat Loek Kras zo graag wilde), een onbegrijpelijke verkeerscirculatie, gevaarlijke situaties voor fietsers, geen mogelijkheden voor wonen boven winkels in het centrum (zoals in de rest van Nederland), geen uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemers of laat staan voor nieuw aanbod. Kortom, wat ons betreft een vrij zinloos plan. Laten we dan in ieder geval maar hopen dat het mooi wordt. Dan hebben we dat er nog van.

Reactie plaatsen