Bewoners niet serieus genomen bij Val van Urk
Bewoners niet serieus genomen bij Val van Urk
09 oktober 2019 
2 min. leestijd

Bewoners niet serieus genomen bij Val van Urk

Aanstaande donderdag staat de beslissing over een herinrichting van de locatie van de voormalige Blokwhere school op de gemeenteraadsagenda. Woningbouwvereniging De Vooruitgang wil 29 huurwoningen realiseren op deze locatie: 14 grondgebonden woningen en 15 appartementen.

Tekort aan koop- en huurwoningen

Volendam heeft een fors tekort aan woningen, zowel koop als huur. Sinds het aantreden van de huidige college (bestaande uit Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) staan bij De Vooruitgang meer dan 1.000 woningzoekenden geregistreerd die wachten op een betaalbare huurwoning in Volendam. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest! De gemeente heeft in overleg met de SKOV (stichting Katholiek Onderwijs Volendam) besloten dat de locatie van de voormalige Blokwhere basisschool beschikbaar gesteld wordt als inbreilocatie.

Plan Blokwhere terrein

14 grondgebonden woningen Val van Urk en 15 appartementen Kamperzand zullen worden gebouwd in combinatie met een parkeervoorziening voor 46 auto’s en een weg in het verlengde van de Hofstede naar de Val van Urk. Tevens worden vrijwel alle aanwezige beeldbepalende bomen en overig groen gekapt. De bewoners zijn ernstig verontrust over de gevolgen van de te verwachten extra verkeersbewegingen door de komst van 29 wooneenheden. De Hofstede is woonerf en heeft een smalle straat die ontworpen is voor de verkeersafwikkeling van deze bestaande 13 woningen.

Participatietraject (overleg met betrokkenen) een aanfluiting

Bij projecten zoals deze is het belangrijk om de omwonenden mee te nemen in de nieuwe plannen. Alle belangen moeten zorgvuldig worden afgewogen, zodat er uiteindelijk voldoende draagvlak is en de bewoners niet het gevoel krijgen dat een project door de strot wordt geduwd. De gemeenteraad vindt dit heel belangrijk. Als je kijkt naar het participatietraject bij het Oostelijk wooneiland [zie onze eerdere publicaties] op de Broeckgouw kun je onderhand wel stellen dat het lerend vermogen van het college niet heel groot is. De participatie is nu uitbesteed aan de Woningbouwvereniging en ondanks beloftes dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, moet De Vooruitgang hiervoor opdraaien, omdat zij de bouw toevallig gaan realiseren. Er wordt een plan neergelegd en daar moeten de betrokkenen het mee doen, er kan en mag vrijwel niets op worden aangepast. De bezwaren van de omwonenden worden opzij geschoven en zij voelen zich niet gehoord. Dit terwijl hun zorgen over de verkeersveiligheid door de aanleg van 46 parkeerplaatsen terecht zijn en alternatieve ideeën die minder ingrijpend zijn voor het uitzicht en woongenot zeker de moeite van het bekijken waard. De gemeente verschuilt zich nu echter achter de uitvoerder en weigert mee te denken. Kennelijk blijft het moeilijk voor dit college om dit op een fatsoenlijke manier op te lossen en komen ze op de valreep met een inloopavond op maandag 7 oktober in PIUS X om uit te leggen dat er serieus wordt gekeken naar de gedane suggesties van de betrokken bewoners.

Wat vindt Volendam|80?

Volendam|80 ziet graag dat er concreet iets gedaan wordt met de zienswijzen van de omwonenden. Los van het feit dat elke betrokkene een eigen belang heeft en op zijn/haar manier wil meedenken, mag het college deze verantwoordelijkheid niet van zich afschuiven naar een andere partij. Het huidige college vindt participatie van inwoners erg belangrijk. Laat zien dat u dat zo belangrijk vindt en neem de oplossingen die de belanghebbenden aandragen mee in de plannen. Het is nog niet te laat!

Mocht u vragen hebben of suggesties: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen