Niet uitgekeerde openbaar vervoer bonus terug naar de reiziger
Niet uitgekeerde openbaar vervoer bonus terug naar de reiziger
11 december 2019 
1 min. leestijd

Niet uitgekeerde openbaar vervoer bonus terug naar de reiziger

Tijdens de laatste raadsvergadering werd het programma van eisen van de nieuwe openbaar vervoer concessie Zaanstreek-Waterland. Dit zijn voorwaarden waaraan een eventuele nieuwe (bus)vervoerder moet gaan voldoen.

Eén van de items was een bonusregeling. De vervoerder kan tot een miljoen euro krijgen als hij alle gemaakte afspraken kan nakomen en dus goed presteert. Maar als de vervoerder niet goed presteert, dan vloeien deze gelden terug naar de algemene middelen van de vervoersregio. Volendam|80 vindt dat dit geld dan terug moet vloeien naar de reizigers. Daarom hebben wij een motie voorbereid waarin we opriepen om deze gelden te gebruiken om het OV in de regio te stimuleren.
Bijvoorbeeld door kinderen voor 1 euro te laten reizen als de ouders het volledige tarief betalen om zo reizen met het openbaar vervoer ook voor gezinnen aantrekkelijker te maken.
Of om tijdens niet structurele piekmomenten additionele bussen in de zitten om in een stukje extra dienstverlening te voorzien. Denk hierbij dan ook extra bussen voor vervoer van en naar de Volendammer Kermis, de Beemster feestweek of de Marker havenfeesten.

Vervoersregio positief

De impact op de concessie was tijdens de vergadering echter nog onbekend. Dus is afgesproken deze in te brengen tijdens de regioraad van de vervoerregio Amsterdam. Hierin is de motie besproken. Het bestuur van de regioraad reageerde positief en gaat met een voorstel  komen om onze motie handen en voeten te geven.
Vanuit de raad en het college hoorden we al positieve geluiden en Volendam|80 is blij dat deze nu verdere invulling krijgt.

Wij houden u op de hoogte!
Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl

Reactie plaatsen