Enthousiasme over moties VD80
Enthousiasme over moties VD80
12 november 2019 
3 min. leestijd

Enthousiasme over moties VD80

Afgelopen donderdag werd tijdens de begrotingsraad de begroting voor 2020 vastgesteld. Je kunt dan als partij moties (lees voorstellen) indienen over zaken waarvan je wilt dat ze gedaan worden. Als meer dan de helft van de raad instemt met zo’n motie, moet het college van burgemeester en wethouders ermee aan de slag. Het kan zijn dat het college uiteindelijk de motie niet uitvoert, bijvoorbeeld omdat het teveel geld kost. Als dat het college echter niet lukt, bijvoorbeeld omdat de uitvoering van zo’n motie teveel geld kost, dan kan dat ook. Een motie is in die zin niet dwingend.

Bij een amendement is dat wel het geval. Dan moet het college precies uitvoeren zoals het amendement beschrijft. Bij een amendement weet je dus zeker dat het gebeurt zoals jij wilt, maar bij een motie kan het college weer flexibeler zijn en met andere (en uiteindelijk misschien wel betere) opties komen. Als een motie wordt overgenomen, dan is het college dusdanig enthousiast over de motie dat zij e.e.a. graag uit wil voeren. De gemeenteraad hoeft in dat geval niet meer te stemmen omdat het college er dan al mee aan de slag gaat.

5G-motie unaniem gesteund

Er een wetsvoorstel in de maak is dat uitrol van 5G in Nederland mogelijk maakt.

Over 5G is nogal wat onrust, met name omdat de  de gevolgen voor de volksgezondheid én  de uitvoering niet duidelijk zijn. Het ministerie wil namelijk dat gemeenten geen zeggenschap hebben  over vergunningen voor 5G-antennes en zendmasten . Als gemeente kun je dan dus niet weigeren of en waar zulke masten en antennes komen. In een extreem geval is het dus niet onmogelijk  dat er een antenne van 7 meter op het Mariabeeld in de haven wordt geplaatst of dat de bap er een op schoot krijgt 😉😉.

En dit dan zonder dat je daar als gemeente iets aan kan doen. Op zijn zachtst gezegd, niet handig, toch? De meningen over de gevolgen van deze antennes en zendmasten voor de volksgezondheid zijn verdeeld en academisch onderzoek op dit gebied is niet eenduidig, maar er zijn  aanwijzingen dat er gezondheidsrisico’s kleven aan 5G en dat moet natuurlijk goed worden onderzocht. Er zijn dan ook veel gemeenten die hun bedenkingen en bezwaren hebben geuit richting minister Wiebes.

VD80 vindt het belangrijk dat de gemeente Edam-Volendam dit ook doet. Regie over de invulling van de openbare ruimte én het welzijn en de gezondheid van onze burgers vinden wij te belangrijk om zonder iets te zeggen over te laten aan (de grillen van) het rijk. Als 5G wordt ingevoerd, moet dat zorgvuldig en veilig zijn.

Gelukkig waren het college en de overige gemeenteraadsleden het met ons eens en werd de motie overgenomen.

Dementieloket

In onze gemeente wordt al veel gedaan voor mensen die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben. In het geval van dementie is het soms onduidelijk wanneer je waar met welke vraag moet zijn. Dementie komt tegenwoordig zo vaak voor dat één informatiepunt zeer welkom zou zijn. De motie van VD|80 om een dementieloket mogelijk te maken kon rekenen op zoveel enthousiasme van wethouder Tuijp dat ook deze motie door het college werd overgenomen.

 Air BNB

Over Air BNB (je huis gedurende korte periodes verhuren aan toeristen) is in veel gemeenten een hoop te doen. De zogenaamde rolkoffertjes worden in veel delen van bijvoorbeeld Amsterdam als een grote plaag ervaren. In onze gemeente lijkt het nu nog mee te vallen, maar het is handiger om beleid te ontwikkelen vóórdat er problemen zijn dan achteraf achter de problemen aan te hobbelen. Bovendien moet er een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen het recht om met je eigendom te doen wat je wilt enerzijds en het recht op een stabiele, schone leefomgeving anderzijds.

VD80 heeft dan ook een motie gemaakt waarin het college werd opgeroepen om hierover beleid te ontwikkelen. De PvdA en Groen Links waren medeindieners en alle andere partijen stemden in met deze motie zodat deze unaniem werd aangenomen.

Huisartsenpost

Eind 2020 wordt het woonzorgcomplex (WoZoCo) in de Broeckgouw geopend. Dit complex zal grotendeels bestaan uit sociale huurwoningen. Volendam|80 heeft een motie ingediend om aan deze accommodatie met een sociaal maatschappelijke functie, tevens een huisartsenpraktijk toe te voegen. De Broeckgouw is een grote woonwijk geworden met slechts een beperkt aantal voorzieningen. De combinatie van veel jonge gezinnen en een toenemend aantal senioren vraagt om een dergelijke belangrijke aanvulling als een huisartsenpraktijk welke die dienst doet voor de hele wijk. Aldus wethouder Tuijp gaat de gemeente er niet over en is de ruimte volledig gevuld voor andere doeleinden. Echter gaf Tuijp aan regelmatig in gesprek te zijn met de huisartsen en eerder niet op de hoogte was van de wens praktijkruimte te creëren. Ondanks dat de motie het niet gehaald heeft, hopen wij dat de wethouder bereid is mee te denken met de huisartsen voor een geschikte locatie nabij deze prachtige woonwijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?

Laat het ons weten: info@volendam80.nl

Reactie plaatsen