Paniekvoetbal parkeerregels Oude Kom
Paniekvoetbal parkeerregels Oude Kom
05 november 2019 
1 min. leestijd

Paniekvoetbal parkeerregels Oude Kom

Tijdens de meest recente gemeenteraadsvergadering van 10 oktober jl. stemden alle politieke partijen (op Volendam|80 na) in met het voorstel van het College om in de Oude Kom van twee parkeerontheffingen naar één te gaan. Voor Volendam|80 was dit niet te begrijpen, maar zij kon de andere politieke partijen er niet van overtuigen dat dit een slechte beslissing was.

Burgerparticipatie ontbrak weer!

Al snel bleek uit diverse media dat vele inwoners zich totaal niet konden vinden in dit besluit. De huidige coalitiepartijen (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) kloppen zich sinds de verkiezingen (2015) op de borst dat zij de burgers betrekken bij ingrijpende beslissingen die in onze gemeente plaatsvinden, maar daarvan is in de praktijk héél weinig te merken. Als dit soort impactvolle voorstellen naar de gemeenteraad gaan dan zouden (daaraan vooraf gaand) alle betrokkenen inspraak moeten hebben gehad, maar dat was helaas weer niet het geval. Bij dit voorstel had Volendam|80 voorzien dat dit niet een oplossing is, maar een verschuiving van een probleem naar andere woonwijken zou worden. Mensen moeten hun tweede auto dan namelijk ergens anders parkeren. Dat was o.a. de reden dat Volendam|80 heeft tegengestemd om dit voorstel door te voeren. En……je kunt niet zo maar de regels in het centrum van Volendam gelijk schakelen met Edam omdat het daar ook zo is. De parkeerdruk in het centrum van Volendam is veel groter dan in het centrum van Edam.

Terugdraaien besluit

Het dossier Oude Kom is inmiddels een opeenstapeling van fouten als het gaat om parkeren, veiligheid van fietsers en voetgangers, verwijderen van fietspaden, mogelijke verplaatsing van de kermis door het plaatsen van bomen, aanpassing van tijden blauwe zone tijdens koopavonden enz. Na een bewogen week vol ongeloof van burgers in de Oude Kom, is het college van de gemeente Edam-Volendam toch overstag gegaan en is het besluit om de 2e parkeerontheffing in te trekken teruggedraaid. Wie al twee ontheffingen heeft, blijft deze gewoon jaarlijks ontvangen, maar er wordt geen nieuwe 2de parkeerontheffing voor de blauwe zone in de Oude Kom van Volendam verstrekt (een soort uitsterfconstructie). Wethouder Runderkamp moet hierover nog in gesprek met de bewoners van de Oude Kom en daarom blijft Volendam|80 dit dossier scherp volgen. Het is te prijzen dat deze beslissing alsnog teruggedraaid wordt en daar is Volendam|80 blij mee. Er had echter een hoop frustratie kunnen worden voorkomen als de burgers eerder waren meegenomen in dit proces.

Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!

Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen