Personele kosten van de gemeente rijzen de pan uit!
Personele kosten van de gemeente rijzen de pan uit!
21 maart 2018 
in Fusie
1 min. leestijd

Personele kosten van de gemeente rijzen de pan uit!

Opvallend veel vacature advertenties

De afgelopen 2 jaar valt het Volendam|80 op dat er zeer regelmatig vacatures worden aangeboden door de gemeente Edam-Volendam. Dit was reden voor Volendam|80 om hierover wat vragen te stellen. Dat de economie aantrekt en dat er daardoor wellicht wat extra handjes nodig zijn, begrijpen wij wel. Ook dat er mensen vertrekken door pensioen of het vinden van een andere werkkring. Maar dat dit leidt tot zoveel vacatures bevreemdde ons nogal.

Schokkende aantallen

Tot onze grote verbazing werden onze vragen zonder blikken of blozen beantwoord met de volgende schokkende gegevens:

Aantal FTE (full time en part time bij elkaar uitgedrukt in full time)
01-01-2015 (voor de fusie)200,1 FTE
01-01-2016 (na de fusie)245,2 FTE
01-01-2017262,8 FTE (toename van bijna 20 FTE!)
01-01-2018263,3 FTE (raming, excl. eventuele toename in 2018)

En dan nog de externen

Naast deze exorbitante toename van het aantal vaste ambtenaren zijn de inhuurbedragen (los van de noodzakelijke ondersteuning voor project de Broeckgouw en los van de

Vacatures; intussen een vertrouwd beeld

externen die de fusie begeleid hebben) ook nog eens extreem hoog. In 2016 werd maar liefst voor € 2.097.805,64 aan externen ingehuurd. In 2017 werd nog eens voor € 1.984.171,19 ingehuurd (kan nog oplopen omdat nog niet alle cijfers over 2017 bekend zijn). Dit betroffen ca. 18 extern ingehuurde personen per jaar.

Fusie zou leiden tot efficiency

Voorwaarde voor de fusie was dat de fusie niet zou leiden tot belastingverhoging. Verzekerd werd dat dit niet het geval zou zijn. De fusiekosten zouden worden betaald door het Rijk (de zogenaamde frictiekosten) en bovendien zou de fusie leiden tot efficiencyvoordelen en er zouden wellicht zelfs minder ambtenaren nodig zijn. Niets van dit alles blijkt waar te zijn. Sterker nog, naast de toename van het aantal ambtenaren en de hoge inhuurkosten, zijn ook nog de belastingen met ruim 8% gestegen!

Veel (extern) personeel, weinig resultaat

Als al die hoge inhuurkosten nou ergens toe hadden geleid, dan was het wellicht nog enigszins acceptabel geweest. Maar laten we eerlijk zijn, wat zijn we er nou helemaal beter van geworden? Tot nu toe hebben we van de coalitie KRAS/CDA/VVD/Zeevangs Belang weinig actie gezien, behalve een dure visieloze opknapbeurt van het Europaplein (ca. 3 miljoen), Dirk van den Broek op de verkeerde plaats, een megalomaan gebouw van Klaas Puul in de Hyacintenstraat, uitstel van de Broeckgouw, de Maria Goretti locatie etc. en belastingverhogingen. Volendam|80 is dan ook zwaar teleurgesteld en bezorgd.

Sander van ingen
Door

Sander van ingen

op 21 Mar 2018

Ga van je eigen krachten uit en ga niet zoals het gaat in de politiek (ook wel kleuterschool tactiek genoemd) de plannen van een ander bekritiseren. ondanks ze niet altijd correct zijn. Kom met oplossingen ipv oeverloos zeuren. Dat bespaart een hoop zinloze discussies

Reactie plaatsen