Vrijwilligers onmisbaar voor (sport)verenigingen en gemeente!
Vrijwilligers onmisbaar voor (sport)verenigingen en gemeente!
10 januari 2018 
in Sport
3 min. leestijd

Vrijwilligers onmisbaar voor (sport)verenigingen en gemeente!

 

Het is een algemeen bekend feit dat onze gemeente beschikt over heel veel voorzieningen / sportaccommodaties en dat er op sportief gebied al jaren lang (met name de kom Volendam) heel goed gepresteerd wordt. Van Volendam|80 is bekend dat zij sport en dan met name de verenigingen al sinds jaar en dag een warm hart toe draagt. Mede onder bewind van Volendam|80 is onze gemeente zelfs al 2x (in 2011 en 2013) tot topsportgemeente van het jaar bekroond.

Vreemd subsidiebeleid
Een sportnota mag niet ontbreken en is afgelopen december nog behandeld in de gemeenteraad. Punt van zorg is voor Volendam|80 dat het subsidie beleid dusdanig is aangepast dat er verenigingen zijn die met de nieuwe subsidieverordening 2017 niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Een van de redenen is dat (met name Volendamse) verenigingen zelf zorgen voor een sluitende begroting o.a. door toedoen van vele Volendamse sponsoren. Deze sluitend gemaakte begroting bij een vereniging leidt ertoe dat een vereniging daardoor niet meer in aanmerking komt voor subsidie en dat is wat  Volendam|80 betreft geen juiste gang van zaken. Met die ontwikkeling wordt namelijk een vereniging die onvoldoende of zelfs geen sponsoren werft wel beloond met subsidie en een vereniging met voldoende sponsoren wordt in feite gestraft door de gemeente door geen subsidie te verlenen.

Volendam|80 heeft dit in de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2017 aan de orde gesteld.

Wij zijn weliswaar er voor de subsidie regels te behouden, maar in voorkomende situaties een stimuleringsbijdrage te formaliseren. Op die wijze worden de verenigingen en bovenal hun vrijwilligers gestimuleerd met hun activiteiten door te gaan. Voor deze bijdrage zal uiteraard een nader te bepalen plafond moeten worden vastgesteld en zullen evenementen moeten worden benoemd. Volendam|80 wil hiermee verenigingen een hart onder de riem steken.

 Waar is de zichtbare faciliterende rol van onze gemeente richting verenigingen?
De sportkoepel is een onderdeel van de sportnota. De Sportkoepel krijgt opdrachten van onze gemeente en heeft zich al bij meerdere activiteiten gepresenteerd waarbij met name de clinics en vakantie sportinstuif grote bekendheid genieten. Bij diverse evenementen is echter niet duidelijk wat de meerwaarde is van de aanwezigheid van de Sportkoepel, behalve dan dat zij zichzelf presenteren met hun “kraam”. Er blijkt daarbij zelfs een evenement als de fietsvierdaagse te sneuvelen.

Volendam|80 kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het huidig college ervan overtuigd is dat het de verenigingen voor de wind gaat en er voldoende vrijwilligers zijn, door alleen het vaststellen van een sportnota en subsidiëren van een instantie als bijvoorbeeld de sportkoepel. Helaas is het (nog) niet gelukt om het college (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) wakker te krijgen. Onze argumenten werden helaas met een lach weggewimpeld tijdens de raadsvergadering. De verenigingen en hun vrijwilligers worden in theorie gekoesterd, maar de hautaine houding vanuit de gemeente stoort ons. Alleen de inleiding in sportnota al: “Wij leren als gemeente bij en willen dat de sportverenigingen hierin mee kunnen bewegen.” Het is eerder andersom. Als er ergens geleerd en doorgeleerd wordt over bewegen dan is het bij de sportverenigingen zelf. De meeste kennis en kunde zit bij de sportverenigingen en niet bij de gemeente. Onze gemeente dient hierbij faciliterend te zijn.

Volendam|80 pleit voor duidelijkheid richting verenigingen
Volendam|80 is zeker niet tegen de sportnota en de sportkoepel maar is wel van mening dat verenigingen niet moeten worden gedemotiveerd door een te zwaarwegende subsidieverordening en de onduidelijkheid over de doelstelling en met name de daadwerkelijke inzet / werkzaamheden die verwacht mag worden van een gesubsidieerde instantie als de sportkoepel. Een belangrijke rol daarbij zou kunnen zijn dat zij zich desgevraagd ontfermen over het mede organiseren en coördineren van evenementen uiteraard in samenwerking met de betreffende vereniging en mogelijk als contact richting de gemeente.

Mocht u vragen hebben of suggesties: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen