Woningen in Broeckgouw duur? Ja! Goedkoper kan wel!
Woningen in Broeckgouw duur? Ja! Goedkoper kan wel!
12 november 2018 
2 min. leestijd

Woningen in Broeckgouw duur? Ja! Goedkoper kan wel!

Er zijn veel starters die heel graag een nieuwe betaalbare woning willen kopen en daarbij te maken krijgen met overheidsregels. Mede hierdoor moeten geldverstrekkers zich houden aan hypotheekregels die steeds verder zijn aangescherpt. Waar je vroeger nog 8 à 9 keer je inkomen kon lenen is dat nu slechts 4 à 5 keer. Dit vraagt om actie van onze portefeuillehouder wethouder Koning van Lijst Kras hierop in te spelen en niet langer de vinger te wijzen naar vorige colleges.

Gemiste Kans

Volendam|80 is teleurgesteld dat er geen goedkopere woningen in de Broeckgouw worden aangeboden aan starters zoals reeds kenbaar gemaakt in ons artikel in deze krant 25 juli jl. De goedkoopste woningen zullen € 280.000,- gaan kosten en hier worden er slechts 5 van gebouwd. Dat vinden wij een gemiste kans. Lijst Kras lijkt een zondebok te zoeken en wijst naar vorige colleges (waar zij zelf ook deel van uitmaakten). Zij komt met de woorden als laster, leugens en schaamteloos geweld, maar Lijst Kras begrijpt de feiten niet. Opmerkelijk is dat zij veel ophef maakten in de verkiezingstijd eind 2015 dat er meer woningen voor starters onder € 200.000,- gebouwd zouden moeten worden en dat terwijl zij momenteel de portefeuillehouder en verantwoordelijke is van het Broeckgouwproject namens het college (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang, VVD). Wij proberen daarom aan te dringen om kleinere, goedkopere woningen in de Broeckgouw te bouwen zoals in vorige fases. Wethouder Koning kan alle genomen besluiten terugdraaien om lagere prijzen te realiseren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, toch?

 

Feiten

Het is waar dat de prijzen van bouwmaterialen en woningen zijn gestegen, maar deze wethouder had in één keer in 2016 de laatste fases (9 en 10) in de Broeckgouw kunnen afronden in plaats van in 2019. In de tussentijd zijn in de afgelopen 1,5 jaar de prijzen voor het bouwen van een woning fors gestegen. Deze vertraging kost onze kopers in de Broeckgouw al duizenden euro’s extra.

De coalitie in onze gemeente heeft ervoor gekozen om de starters het kosten van gasloos bouwen te laten betalen. De aanbesteding was al rond vóór 01 juli 2018 en gasloos bouwen was daarom niet noodzakelijk geweest. Hierdoor zijn de woningen € 30.000,- duurder geworden. De coalitie had eerst onderzoek kunnen doen en wellicht een subsidie aan kunnen vragen bij het Rijk. Het rendement van het gasloos bouwen is nog niet bewezen, want daarvoor is het nog te vroeg en staat het nog in de kinderschoenen.

Volendam|80 is bovendien van mening dat er weinig variatie is in het woningaanbod welke van invloed is op de prijzen voor deze fase van het Broeckgouwproject. De woningen zijn behoorlijk groot qua afmetingen. De kleinere woningen van bijvoorbeeld 5,4 meter maken helaas geen deel uit van het bouwplan met als gevolg dat lagere woonprijzen vrijwel onmogelijk zijn geworden. Wanneer je ervoor kiest kleinere woningen te bouwen, bereik je ook de doelgroep onder de inkomensgrens van € 60.000,-  voor wie je het dan wél mogelijk maakt een woning in de geliefde wijk de Broeckgouw te kopen.

Tenslotte zorgt het vrij luxe en overigens complexe metselwerk ook voor hogere bouwkosten. Het zijn keuzes die gemaakt zijn, maar zeker anders en goedkoper hadden gekund.

Wat vindt Volendam|80?

Volendam|80 speelt geen welles-nietes spelletje met Lijst Kras. Wij merken helaas op dat zij de schuld afschuift en daarmee geen verantwoordelijkheid neemt voor de keuze die zij hebben gemaakt. Er waren wel degelijk mogelijkheden om goedkoper te bouwen. Zuiniger ontwerpen, niet gasloos bouwen, meer variatie in woningtypes en kleinere (smallere) woningen zoals in eerdere fases ook is gelukt. Die keuze is niet gemaakt.

Wij wensen iedereen een gezellige kermis!

Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl

Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen